Lekstorpsskolans fritidshem

På Lekstorpsskolan har vi just nu 2 fritidsavdelningar.

I Stråket har vi just nu vår fritidsverksamhet där finns F-3A och F-3B.

F-3 A
Telefon 0302-52 17 89

F-3 B
Telefon 0302-52 17 95