Aspenässkolans fritidshem

Lerums kommun erbjuder fritidshem för de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem är för elever från förskoleklass till och med årskurs 5.

På Aspenässkolan finns fyra fritidshemsavdelningar:

  • Piren nere årskurs F
  • Kajutan årskurs 1
  • Bryggan årskurs 2
  • Piren uppe årskurs 3
  • Kajuta årskurs 4-5

Målet för fritidshemmen är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, genom att låta lek och skapande ta stor plats i vår verksamhet. Vi tränar barnen i att ta eget ansvar och göra egna val under sin dag på fritidshemmet. Alla avdelningar har gemensam öppning med frukost och stängning på eftermiddagen.

Lerums kommun erbjuder fritidshem för de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem är för barn från förskoleklass till och med år 5.

Kontakt

  • Kajutan årskurs 1, SMS: 076-129 58 11
  • Bryggan årskurs 2, SMS: 076-129 58 01
  • Piren uppe årskurs 3, SMS: 076-129 58 09
  • Piren nere årskurs F, SMS: 076-129 58 10
  • Kajutan årskurs 4-5, SMS: 073-688-89-07