Sjukfrånvaro och ledighet Berghultskolan

När du behöver rapportera frånvaro.

Frånvarohantering Skola24

Lerums kommun har ett frånvarosystem för elever årskurs F-5.
Ni får via e-post få en aktiveringskod och information om hur Skola24 startas upp.

För er föräldrar:

 • Förälder frånvaroanmäler sitt/sina barn från och med dagens datum före klockan 8.
  Förälder kan genom Skola24 frånvaro anmäla sitt/sina barn för hela och delar av dagar från och med dagens datum och maximalt 5 dagar i sträck.
  Det går även bra att meddela frånvaron/dag via telefon: 051-577 70 15.  Där knappar du in elevens 10 siffriga personnummer.
 • Ni föräldrar får e-postmeddelande efter första lektionen med anmäld frånvaro, till exempel om elev kommer sent till en lektion. I e-postmeddelandet står då hur många minuter eleven varit sen exempelvis 10/60 betyder frånvarande 10 minuter av 60.
 • Det går bara iväg ett e-postmeddelande per dag till er föräldrar och vill ni ha en heltäckande bild av dagen så loggar ni in på Skola24.
 • Elever som beviljats ledighet, eller är sjuka, under en längre period läggs in i systemet av en pedagog.
 • Om ni behöver be om ledigt med kort varsel kontaktas elevens pedagog.

Arbetsgången på skolan:

 • Lärare fyller i frånvaro första lektionen.
 • Skola24 läses av, elever som är frånvarande och inte frånvaroanmälda; vårdnadshavare får samtal hem.
 • Elever som inte är frånvaroanmälda, men är frånvarande under senare delen av skoldagen, hemmet kontaktas.
 • Observera att det säkert kommer att bli många fel i början, men det kommer att fungera bra och bli tydligt på sikt.