Hulanskolans fritidshem

Välkommen till Hulanskolans fritidshem, Junibacken, Sunnanäng, Rosengården och Villekulla.

Hulanskolans fritidshem består av fyra avdelningar:

  • Junibacken och Sunnanäng för årskurs F-1.
  • Rosengård och Villekulla för årskurs 2 och uppåt.

Öppning klockan 6 och stängning klockan 18 sker på avdelning Junibacken.

Fritidshemmets pedagogiska struktur

Fritidshemmen arbetar utifrån del 1, 2 och 4 i Läroplanen (LGR11)
Terminsvis arbetar vi med ett av de centrala innehållen i Läroplanens del 4, i följande ordning:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Fritidshemmets kontaktuppgifter

Junibacken telefon: 076-129 58 71
Sunnanäng telefon: 076-129 58 80
Rosengården telefon: 072-550 07 22
Villekulla telefon: 076-129 58 77
E-post till Villekulla