Rydbergsskolan

Hos oss går cirka 445 elever varav cirka 420 i grundskolans årskurs 6-9 och cirka 25 i särskolan årskurs 6-9.

Både grundskolan och grundsärskolan arbetar med en organisation och med ett arbetssätt som bygger på följande grundidéer:

  • All undervisning skall bygga på förhållningssättet Entreprenöriellt lärande.
  • Vi arbetar med målstyrd undervisning, formativ bedömning, bedömningsmatriser och lokala pedagogiska planeringar.
  • I varje mentorsgrupp finns ca 15 elever fördelat mellan år 6-9. Varje mentor skall ha full insyn i sina elevers kunskapsutveckling i alla ämnen och hur de utvecklas i stort och utifrån detta arbeta kontinuerligt med att stödja elevernas utveckling.
  • Arbetslagen i grundskolan har ansvar för ca 105 elever i årskurs 6 till 9. I särskolan består arbetslagen av cirka 15 elever i årskurs  6-9. Undervisningen skall sedan vara flexibla och anpassas till att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, dvs både klassvis och åldersblandat.

Kontakt

Rektor grundsärskolan

Niss Kerstin Hallgren
Telefon: 0302-52 20 75

Rektor grundskolan

Emil Beckman
Telefon: 0302-52 13 09

Expedition

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 13 07
Fax: 0302-52 16 07

 

Besöksadress

Ekollonvägen 14
443 50 Lerum