Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Grundskola och förskoleklass

I Lerums kommun finns en stor valfrihet i att välja skola.

Klicka här för att läsa Förväntansdokument i Lerums kommuns grund- och grundsärskolor.

Grundskola och förskoleklass

Ett barn är skolpliktigt från höstterminen det år barnet fyller sex år till och med vårterminen det år barnet går nionde klass. Varje grundskola som har undervisning i de lägre årskurserna har också förskoleklass och fritidshem.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en särskild skolform för elever som har en utvecklingsstörning. Eleverna kan välja att gå i grundskoleklass på den skola man själv väljer eller i en grundsärskoleklass på Knappekullaskolan eller Rydsbergsskolan. 

Nyinflyttad till Lerums kommun- ansök om skolplacering

  • Du kontaktar själv skolan du är intresserad av för att se om det finns någon ledig plats
  • Finns det en ledig plats ansöker du om plats på skolan genom att fylla i blanketten Ny skolplacering/byte av kommunal skola inom Lerums kommun

Länk till e-tjänster och blanketter finns längst ner på den här sidan.

Byta skola- så här gör du

  • Du kontaktar själv skolan du är intresserad av för att se om det finns någon ledig plats
  • Finns det en ledig plats ansöker du om plats på skolan genom att fylla i blanketten Ny skolplacering/byte av kommunal skola inom Lerums kommun

Länk till e-tjänster och blanketter finns längst ner på den här sidan.

Avsluta skolplacering

Du avslutar ditt barns skolplacering genom att fylla i blanketten Skolbyte - byte till kommunal skola i annan kommun eller till fristående skola. Du ska också meddela den skola ditt barn går på.

Länk till e-tjänster och blanketter finns längst ner på den här sidan.

Enskild verksamhet

I Lerums kommun finns grundskolor, fritidshem, fritidsklubbar och fritidsgårdar som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former, exempelvis som kooperativ eller föreningar.

Ansökan till enskild verksamhet

Du ansöker genom att vända dig direkt till den skolan du är intresserad av.

Rätten att välja skola

Elev/vårdnadshavare väljer skola – kommunal eller fristående. Elever i skolans närområde har företräde. Du kan även välja skola i annan kommun.

Försäkring

Alla barn och elever (0-19 år) som är folkbokförda i Lerums kommun är försäkrade. Försäkringen gäller heltid, skoltid såväl som fritid. 

Kvalitetsarbete

Varje skola bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i verksamhetens resultat vilket utgår ifrån omfattande uppföljningar och utvärderingar.