Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Grundskola och förskoleklass

I Lerums kommun har du stor valfrihet i att välja skola.

Skolplikt

Ditt barn är skolpliktigt från höstterminen det år barnet fyller sex år till och med vårterminen det år ditt barn går i nionde klass.

Förväntansdokument

Skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång. Syftet med förväntansdokumentet är att skapa ökad samsyn kring ansvarsfördelningen mellan skola och vårdnadshavare genom att förtydliga vilka förväntningar dessa kan ha på varandra i Lerums kommun.
Förväntansdokument i Lerums kommuns grund- och grundsärskolor.

Nyinflyttad eller byte av kommunal skola- ansök om skolplacering

Du kontaktar själv skolan du är intresserad av för att se om det finns någon ledig plats.
Finns det en ledig plats ansöker du om plats på skolan genom att fylla i blanketten ny skolplacering/byte av kommunal skola. 
Grundskolor i Lerums kommun.

Avsluta skolplacering

Du avslutar ditt barns skolplacering genom att fylla i blanketten avsluta skolplacering.
Du ska också meddela den skola ditt barn går på.

Enskild verksamhet i Lerums kommun

I Lerums kommun finns grundskolor, fritidshem och fritidsgårdar som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former, exempelvis som kooperativ eller föreningar.

Så här ansöker du till enskild verksamhet

Du ansöker genom att vända dig direkt till den skolan du är intresserad av.
Grundskolor i Lerums kommun.

Försäkring för kommunens barn och elever

Alla barn och elever (0-19 år) som är folkbokförda i Lerums kommun är försäkrade. Försäkringen gäller heltid, skoltid såväl som fritid.
Försäkring i Lerums kommun.

Kvalitetsarbete

Varje skola bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i verksamhetens resultat vilket utgår ifrån omfattande uppföljningar och utvärderingar.