Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bedömning och betyg

Terminsbetyg ges i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Betyg ges i alla ämnen utom språkval. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7.

Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F).

Sammanfattande betyg kan sättas i årskurs 6

Om undervisningen i de natur- och samhällsorienterande ämnena i skolan varit i huvudsak ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs 6, får rektorn besluta om att ett sammanfattande betyg ska sättas.

Sammanfattande betyg får inte sättas i högre årskurser än årskurs 6.

Kunskapskrav

Kunskapskraven beskriver vad ditt barn ska kunna i vissa årskurser och för olika betyg. Om det saknas underlag för bedömning i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Det markeras med ett streck (-) i betygskatalogen.

Läroplan (LGR11)

Grundskolans läroplan innehåller tre delar:

  • Skolans värdegrund och uppdrag.

  • Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.

  • Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Läroplanens första del gäller även för förskoleklass och fritidshem, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.