Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fritidshem

Fritidshem erbjuds från augusti det år då ditt barn börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Fritidshem erbjuds när föräldrar studerar eller arbetar och har öppet innan skolan börjar och efter skoldagens slut och under lov. Har du frågor om ditt barns fritidshem är du välkommen att vända dig till ditt barns skola.

Ansökan till fritidshem

  • Du ansöker om plats via e-tjänst på kommunens hemsida 
  • När din ansökan har registrerats kommer ett platserbjudande skickas med e-post till dig 
  • Du loggar in via e-tjänst för att bekräfta platserbjudandet

Längst ner på den här sidan hittar du länk till e-tjänster och blanketter- fritidshem.

Normalt får du alltid en placering vid det fritidshem vid den skola du önskat från och med det datum du angett.
Vi skickar inte ut någon bekräftelse på placering vid fritidshem. 

Avgift för fritidshem

  • Avgiften betalas alla årets 12 månader
  • Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda inkomst före skatt
  • Procentsatsen varierar beroende på hur många av familjens barn som är placerade
  • Den högsta avgiftsgrundande inkomsten indexregleras varje år

Uppsägning av fritidshem (skolbarnomsorg)

Uppsägning av fritidshem görs via kommunens e-tjänst, längst ner på den här sidan hittar du länk till e-tjänster och blanketter- fritidshem. Uppsägningstiden är en månad.

Elever i behov av särskilt stöd

Elever som har behov av mer omsorgstid på grund av familjesituation eller på grund av elevens eget behov av särkilt stöd kan beviljas utökad omsorgstid, enligt Skollagen kapitel 14, §5 eller §6.
Ansökan gör du på inloggningssidan för e-tjänster och blanketter. Längst ner på den här sidan hittar du länk till e-tjänster och blanketter- fritidshem.

Ändra inkomst- och kontaktuppgifter

Detta gör du på kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter. Längst ner på den här sidan hittar du länk till e-tjänster och blanketter- fritidshem.

Skola24- schema och frånvaro

Schema och frånvaro gällande vistelse på fritidshemmet hanteras helt i Skola 24, skolans närvarosystem. Längst ner på den här sidan hittar du länk till inloggning i Skola24.
För frågor om Skola24 kontaktar du skoladministratören på din skola.