Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fritidshem

Fritidshem erbjuds från augusti det år då ditt barn börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Fritidshem erbjuds när föräldrar studerar eller arbetar och har öppet innan skolan börjar och efter skoldagens slut och under lov. På fritidshem serveras frukost och mellanmål.

Ansökan till fritidshem

  • Du ansöker om plats via e-tjänst på kommunens hemsida. 
  • När din ansökan har registrerats kommer ett platserbjudande skickas med e-post till dig.
  • Du loggar in via e-tjänst för att bekräfta platserbjudandet.

Normalt får du alltid en placering vid det fritidshem vid den skola du önskat från och med det datum du angett.
Du får ingen bekräftelse på placering vid fritidshem. 

Uppsägning av fritidshem (skolbarnomsorg)

Uppsägning av fritidshem görs via kommunens e-tjänst. Uppsägningstiden är en månad och du betalar för platsen under uppsägningstiden.

Elev med särskilda behov

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd vänder du dig i första hand till rektorn på skolan.

Skola24- schema och frånvaro

Schema och frånvaro gällande vistelse på fritidshemmet hanteras helt i Skola24. 
Skola 24, närvaro och frånvaro.

Inkomstkontroll

Varje år gör Sektor lärande en inkomstkontroll där taxerad inkomst hos Skatteverket jämförs med de inkomster som du angett som avgiftsgrundande inkomst, för fritidshem och förskola. Mer information finns under regler och avgifter.