Alléskolan

Alléskolan

Alléskolan årskurs 6-9, med cirka 580 elever ligger i Floda. Skolan är uppdelad i två skolenheter, Ask och Bok. Vår organisation med åtta självständiga arbetslag, EHT samt fritidsgården har visat sig skapa ett bra arbetsklimat och trivsel. Varje arbetslag förfogar över en egen del av skolan vilket skapar struktur och lugn för eleverna som slipper för många förflyttningar. Varje elev har en mentor som följer upp elevens kunskapsutveckling och trygghet, lärarna arbetar med ett nära mentorsskap. Alléskolan är en skola som arbetar utifrån en arbetslagsstyrd organisationsmodell samt har ett väl utvecklat elevhälsoarbete. 

Alléskolan ligger nära pendelstationen i Floda och flertalet av våra medarbetare pendlar från både Alingsås och Göteborg. 

På Alléskolan arbetar vi med kooperativt lärande, ett inkluderande arbetssätt som främjar samarbete. KL är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever när de lär sig. När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning, samtidigt. KL utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.

På Alléskolan råder mobilförbud för elever, under skoltid och inom skolans område. Telefonerna ska antingen lämnas hemma eller låsas in i eget skåp i samband med att eleven kommer till skolan. Vi ser positiva följder av detta såsom högre studiero, bättre trygghet och socialt umgänge. 

Eleverna på Alléskolan har tillgång till en egen chromebook. Varje lärare har digitala klassrum, Classroom i GSFE, för respektive ämne. Där har eleverna tillgång till bl.a. planeringar, undervisningsmaterial och möjlighet att dela dokument med lärare som kan ge formativ bedömning på vägen i lärandeprocessen. Vårdnadshavare och elev kan följa undervisningen via skolans digitala planeringssida, se länk ovan. 

Eleverna på Alléskolan har förutom sin idrottsundervisning rörelse ytterligare två gånger/vecka på schemat i och med schemalagda pulspromenader. 

Mitt i skolan ligger en fritidsgård som bidrar till skolans goda stämning. Personalen där och lärarna på skolan samverkar både dag- och kväll vilket skapar ett brett stöd för skolans elever. På rasterna kan våra elever besöka den bemannade fritidsgården men också hänga vid sitt eget arbetslags bemannade lunchklassrum där det finns tillgång till brädspel. 

Kontakt

Administration

Skicka e-post.
Telefon: 0302-52 16 53

 

Rektor skolenhet Ask

Arbetslag B, C, F och Linden.

Anette Larsson
Telefon: 0302-52 16 50

 

Rektor skolenhet Bok

Arbetslag A, D, E och G.

Malin Friberg
Telefon: 0302-52 16 68

 

Adress

Alléskolan
Floda Allé 8
448 30 Floda

Arbetslag

A : 0302-52 16 86
B: 0302-52 16 78
C: 0302-52 16 80
D: 0302-52 16 62
E: 0302-52 16 84
F: 0302-52 16 90
G: 0302-52 16 69
Linden: 0302-52 16 76

 

Skolsköterska

Telefon: 0302-52 16 60
Skicka e-postmeddelande

 

SYV

Telefon: 0302-52 16 65
Skicka e-postmeddelande

 

Kurator

Telefon: 0302-52 16 61
Skicka e-postmeddelande