Knappekullaskolan

Knappekullaskolan består av en F-5 grundskola, grundsärskola och fritidshem och är indelad i tre skolenheter.

Knappekullaskolan är en skola som erbjuder en bred och allsidig undervisning.

Vi arbetar för att skapa trygghet och trivsel genom att lära eleverna att arbeta tillsammans i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Genom detta utvecklas elevernas sociala kompetens och de lär sig ta hänsyn till och hjälpa varandra.

Knappekullaskolans grundsärskola

På Knappekullaskolans grundsärskola går ca 20 elever. Verksamheten är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning samt för elever med flerfunktionsvariationer. I dagsläget är verksamheten organiserad i två arbetslag och fyra klasser. Hur klasserna är sammansatta angående antal elever och personal eller ämnesområden och ämnen varierar utifrån elevernas behov av anpassningar. I dagsläget är det en av klasserna som har elever som läser ämnen och i tre av klasserna går elever som läser ämnesområden med inriktning träningsskola. Undervisningen leds av speciallärare/specialpedagog med ämnesbehörighet och i klasserna finns också annan personal så som elevassistenter, elevstödjare, fritidspedagoger, förskollärare och resurspedagoger. På Knappekullaskolans grundsärskola finns också ett fritidshem som utöver den egna verksamheten arbetar i nära samarbete med grundskolans fritidshem.

Kontakt

Rektorer

Skolenhet 1

Ulrika Norling
Telefon 0302-52 20 89
SMS 070-774 80 64

 

Skolenhet 2

Ulf Hellekant
Telefon 0302-52 12 81
SMS 072-200 21 56

 

Grundsärskolan

Niss Kerstin Hallgren
Telefon: 0302-52 20 75 
SMS: 073-684 44 05

 

Knappekullaskolan

Skicka e-post
Telefon 0302-52 12 82

 

Adress

Pomonavägen 6
443 35 Lerum

Fritids Pomona åk 1

1A och 1 B, 072-200 64 21
1 C och 1 D, 076-134 98 69

 

Knappens fritidshem åk 2       

076-129 58 27

 

Kullens fritidshem åk 3

076-129 58 34

 

Fritidshem 4-5                   

072-465 85 61

 

Knutens fritidshem, grundsärskolan                      

072-576 34 16

 

Elevhälsan

  • Kurator: 072-203 87 47
  • Specialpedagog: 072-5763419

  • Speciallärare: 072-2017509

  • Skolsköterska: 072-505 12 85

  • Psykolog: 072-501 66 81

 

Grundsärskolan

  • Specialpedagog 0302-52 24 91, SMS: 072-23 66 452.
  • Kurator 0302-52 13 18.

 

Skolkök

0302-52 12 86