Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Knappekullaskolans fritidshem

Vi på Knappekullas fritidshem vill att barnen ska känna trygghet gentemot både elever och personal. Vi prioriterar barnens fria lek i verksamheten.

Om fritidsverksamheten

Rektor för fritidshemmen på skolenhet 1, som består av Knappen, Pomona och Verandan är Ulrika Norling. Gustav Elowson är rektor för Kullen och fritidshem för årskurs 4-5 som tillhör skolenhet 2.

Våra mål

Målsättningen och syfte med fritidsverksamheten enligt Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem.

Genom leken utvecklas barnens kunskaper och de tränas i det sociala samspelet

  • Barnens intresse, nyfikenhet och fantasi ska stå till grund för de olika aktiviteter som erbjuds.
  • Barnen ska lära sig visa hänsyn gentemot alla i sin omgivning.

 De ska ta eget ansvar och stå för sina handlingar

  • Barnen ska känna ansvar och visa respekt för den inre och yttre miljön, och miljön i ett vidare perspektiv.
  • Eftersträva en god kommunikation med föräldrar där raka och ärliga dialoger förs från båda parter.
  • Alla individer på vår skola och vårt fritids har en ”vi-känsla” och  känner samhörighet.
  • Motverka traditionella könsroller och mönster genom att visa att flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
  • Skapa en helhetssyn på barnen genom att pedagoger tar ett gemensamt ansvar för deras hela dag i skolan och på fritids. Då uppnås trygghet och kontinuitet i barnens lärande hela dagen.
  • Se det sociala klimatet i skolan och motverka att någon blir utanför genom att ge barnen möjlighet att samarbeta i olika ålders- och gruppkonstellationer.

Fritidshem årskurs 4-5

Telefon 072-465 85 61.

Knappens fritidshem

På Knappens fritidshem går elever som går årskurs 1. Telefon 072-202 01 96.

Grundsärskolans fritidshem Knuten

Eleverna som går på fritids är inkluderade i de övriga fritidshemmens grupper, de är indelade i 3 olika grupper och går tillsammans med personal från grundsärskolan till sin respektive fritidsavdelning. Telefon 072-576 34 16,

Verandans fritidshem

På Verandans fritidshem finner ni Förskoleklass A, B och C.
F-klass A: Telefon 072-200 95 83
F-klass B: Telefon 072-204 25 67
F-klass C: Telefon 072-576 32 25

Pomonas fritidshem

På Pomonas fritidshem finns årskurs 2
AB: Telefon 072-200 64 21
CD: Telefon 076-134 98 69

Kullens fritidshem

På Kullens fritidshem finner ni årskurs 3. Telefon 076-129 58 27.