Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjukfrånvaro och ledighet Knappekullaskolan

Frånvarorutin för Knappekullaskolans skolenheter

Sjukfrånvaro

Vid sjukdom ringer vårdnadshavare 051-577 70 15 innan klockan 8, gärna tidigare om eleven går på fritids. Elevens 10 siffriga personnummer knappas in (behöver inte vara registrerade i Skola24 för att ringa.) Man kan bara sjukanmäla för en dag i taget. Om valet är att logga in i Skola24, kan eleven frånvaroanmälas för fler dagar. Där finns även elevens frånvarostatistik. Skola24 finns även som en MobilApp. 
Uppstår problem med inloggning eller annat som rör Skola24, skicka e-post till Knappekullaskolans gemensamma brevlåda eller ring 0302-52 12 82.

Frånvaro på lovdagar

Frånvaro görs direkt till respektive fritidshem:
Pomona telefon: 076-129 58 29
Verandan telefon: 072-200 84 25
Knappen telefon: 076-129 58 27
Kullen telefon: 076-129 58 34

Övrig giltig frånvaro

Vid frånvaro som avser exempelvis tandläkarbesök, så kallad giltig frånvaro, görs anmälan via webben på Skola24. När vårdnadshavare gjort detta kommer det ligga synligt i systemet för personalen på skolan.

Ogiltig frånvaro

Om en elev inte kommer till skolan på morgonen och inte är frånvaroanmäld kommer elevens mentor att ringa upp vårdnadshavaren.

Anmälan till EHT (Elevhälsoteamet): Vid fem frånvarotillfällen (sjuk/ogiltig) gör mentorn en anmälan till EHT, som gör en utredning av orsaken. Detta gäller även när elev kommer försent vid fem tillfällen.