Lekstorpsskolan

Lekstorpsskolan är en av tre F-9 skolor i Gråbo. Skolorna arbetar utifrån en gemensam målbild. Mål för lärmiljön, beslutad av kommunstyrelsen.

De fyra grundpelarna är:

  1. Motivation, nyfikenhet och drivkraft
  2. Förmågor och kompetenser som är till nytta
  3. Hållbarhet och framtidstro
  4. Mål- och resultatinriktning

Skolans uppgift är att främja alla elevers utveckling och lärande, samt att uppmuntra en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Läroplanen, kapitel 1.)

Vi på Lekstorpsskolan arbetar för att alla elever ska få känna sig trygga och därmed kunna tillägna sig de kunskaper som krävs för att de i framtiden ska kunna bli medvetna och aktiva samhällsmedborgare. Eleverna ska ha med sig så mycket kunskaper som möjligt när de slutar årskurs nio, så att de tillsammans med sina vårdnadshavare, kan fatta så bra beslut som möjligt för att medvetet kunna forma sin egen framtid. På Lekstorpsskolan får alla använda sina bästa förmågor – sina superkrafter – för att utvecklas och lära sig det som man ännu inte kan eller är så bra på.

Värdeskapande lärande, entreprenöriellt lärande är centrala begrepp för kunskapsbildningen på Lekstorpsskolan.

Kontakt

Rektorer

Elin Gustavsson
Telefon: 0302-52 17 18

Björn Olsson
Telefon: 0302-52 23 80

 

Administration

Skicka e-post
måndag, tisdag, torsdag
Telefon: 0302-52 17 82

IT-ansvarig

0302-52 10 04
SMS: 076-129 53 81

 

Vaktmästare

Telefon: 0302 52 10 45, 0302 52 10 04.

 

Sjukanmälan elever, telefonsvarare

Telefon: 051-577 70 15