Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjukfrånvaro och ledighet Lekstorpsskolan

För ditt barns säkerhet är det viktigt att du som är förälder följer våra "Rutiner för sjukanmälan"

Information om hur ni vårdnadshavare går tillväga

  • Vid sjukdom ringer ni 051-577 70 15 innan kl 09.00. Endast knapptelefon behövs.
  • Man kan bara sjukanmäla för en dag i taget.
  • Knappa in hela elevens personnummer. (Det går att avbryta och börja om).
  • Välkomstmeddelandet lyder: ”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Lerums kommun”.
  • En bekräftelse kommer via mail när samtalet är klart.

Tänk på!

Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter klockan 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Elevernas personnummer måste vara korrekt registrerade med 10 eller 12 siffror.

Information om systemet

Novaschem utgör tillsammans med Skola24 kommunens digitala schemaläggnings- och frånvarosystem. Skola 24 är ett webbaserat verktyg för registrering, analys och rapportering av elevers frånvaro. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via valfri uppkopplad dator eller mobil enhet. I Skola 24 ingår också tjänsten Telefon 24, vilket även gör det möjligt via knapptelefon att anmäla och registrera frånvaro direkt i Skola24.

Information angående hur skolan går tillväga vid frånvaro

Ni kommer att få aktiveringskoder till er e-postadress. Följ därefter de instruktioner ni får. Efter denna aktivering är ni nu tillgängliga för att ta emot e-post från skolan.

Ni bekräftar att meddelandet kommit fram via en grön svarsknapp. Detta blir då synligt och vi ser att ni har tagit del av informationen. Annars blir det en röd markering och ni blir kontaktade av skolan via telefon.

Observera! Om inte det finns någon e-postadress kontaktas ni av någon från skolan.

Som ni också tidigare vet registreras alla frånvaro i kommande terminsbetyg.

För de barn som är inskrivna på fritidshemmet gäller att en vuxen lämnar av barnet och ser till att det skriver upp sig på närvarolistan. När man går för dagen måste man säga till någon i personalen.

Ledighet

Vid ledighet måste elev och målsman i god tid fylla i ledighetsansökan. Längre ledighet beviljas enbart om särskilda skäl föreligger. Elev är skyldig att själv ta igen de moment i undervisningen som missats på grund av ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Elevens ogiltiga frånvaro kommer att skrivas in i betyget.
Rutiner vid ogiltig frånvaro inom Lerums grundskolor:

  • Samtliga skolor tar omedelbart kontakt med vårdnadshavare när det uppdagas att det föreligger ogiltig frånvaro. Exempelvis endagsskolk, avvikelse från skolan utan lov.
  • Klassföreståndare eller mentor har träff med vårdnadshavare och elev om att hitta strategier för att få eleven till skolan och delta på lektioner. Åtgärdsprogram upprättas.
  • Skolans elevhälsoteam kopplas in för kartläggning och förslag på insatser.
  • Vid fortsatt systematisk skolvägran kallar rektor till EVM (Elevvårdsmöte) där beslut om insatser görs. På detta möte kallas vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor, elevhälsan och om det finns kontakt med Individ och Familjeomsorg (IFO) eller Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) bjuds även dessa in.
  • Om skolvägran fortsätter anmäler rektor ärendet till sektorsledningen som i sin tur överlämnar ärendet till individnämnden Lerums kommun.