Östad skola

Östad skola erbjuder undervisning i F-5 och fritidsverksamhet. Skolan ligger i utkanten av Sjövik, nära ett skogsområde som ger fina möjligheter till lärande och lek.

Skolans cirka 130 elever är fördelade på årskurs F-5. Undervisningen bedrivs dels i den äldsta skolbyggnaden från mitten av 1800-talet, dels i huvudbyggnaden och dels i en paviljong.

I anslutning till skolan finns en idrottshall i fullstorlek. Vi har en stor skolgård med både gräsytor, asfalt och en liten skogsdunge. En mindre fotbollsplan finns också, och olika lekredskap som linbana, rutschkana och klätterställning.

Trivselrutiner (Ordningsregler) för läsåret 2020-2021

  • Vi bemöter varandra positivt och med ett vårdat språk. Vi hjälps åt att skapa en trygg miljö för att vi ska ha det bra tillsammans, både vuxna och barn.
  • Alla får vara med i lekar och aktiviteter på rasterna. Vi ber en vuxen om hjälp om något händer eller om man känner sig otrygg. Ingen ska behöva känna sig ensam.
  • Vi är rädda om vår skola och vårt fritidshem. Vi tar hand om våra saker och vi vill att vår lärmiljö ska vara fin och välkomnande.
  • Pinnar används om man bygger något, till exempel kojor eller hästhinder. Pinnarna hör till skogen och gränsen går vid idrottshallen och fotbollsplanen.
  • Alla hänger upp sina kläder och ställer i ordning sina skor på sin plats utanför klassrummet och matsalen. Vi slänger skräp och fruktskrottar i papperskorgarna som står utanför våra skolbyggnader.
  • Vi står lugnt i matkön och väntar på vår tur att komma in i matsalen. Vi tar alla ansvar för att det är lugnt och trivsamt under måltiderna.
  • Mobiltelefoner används inte på skolans område, under skoltid eller fritidstid. Skolans telefoner går alltid att låna om man behöver komma i kontakt med hemmet. Behöver man ta med sig mobilen till skolan förvaras den i klassrummet eller på fritids. Skolan tar inte ansvar för säkerheten när det gäller mobiltelefoner, det är på egen risk och under eget ansvar som vårdnadshavare tillåter sitt barn att ta med sig mobiltelefonen.
  • Vi utgår ifrån att alla hjälps åt att följa dessa punkter. En god trivsel är en bra grund för lärande och kunskap!

Kontakt

Rektor 

Cecilia Wassenius Rapp
Telefon: 0302-52 08 64
SMS: 072-4658662

 

Administration

Skicka e-post
Öppet: onsdag och fredag
Telefon: 0302-52 17 82

Personalrum Gula huset

Telefon: 0302-52 21 30

 

Paviljongen

Telefon: 0302-52 21 24

 

Röda Huset

Telefon: 0302-52 21 25

 

Adress

Östad skola
Östadsvägen 387
44374 Sjövik