Röselidsskolan

Livsstilsfrågor, internationella kontakter och hållbarhet i hälsa, ekonomi och miljö genomsyrar all verksamhet och är centrala teman för alla medarbetare.

Ombyggda Röselidsskolan nystartade hösten 2012 och har nu närmare 500 elever i årskurserna F-9. 

Röselidsskolan består av två skolenheter; A och B. Isabel Lundström är rektor för skolenhet A. Marie Sandell är rektor för skolenhet B. Inom skolenheterna tas elevens naturliga språkintresse tillvara i tidiga åldrar. För att skapa förståelse för olika sätt att leva, i Sverige och i världen, får eleverna tidigt erfara världen genom spel och idrott, lek och mat. Vi eftersträvar fysisk aktivitet, en hälsosam livsstil och möjlighet till internationella kontakter. 

Trygghetsgruppen

När skolan/fritidshemmet får en signal om att en elev/ett barn kan ha blivit trakasserad, diskriminerad eller kränkt av en annan elev görs följande:
Klicka här om du vill komma i kontakt med trygghetsgruppen.

Två idrottshallar, gym och park

I anslutning till skolan finns två idrottshallar, ett gym och en nyanlagd park. På skolan finns hemkunskapslokaler med demonstrationskök, språklokaler och ett språkcafé. Miljö, klimat och hållbarhet står i fokus när Röselidsskolan byggs. Genom att välja miljömärkt byggmaterial minimeras gifter i miljön. Hållbarhet är ett vägledande ord för Röselidsskolan som startar läsåret 2012/2013.

Samverkan kring profillokaler

De yngsta eleverna kommer att arbeta på sin hemskola. Elever från och med årskurs 4 kommer att ha möjlighet att använda profillokaler i andra skolor för enstaka arbetspass. Elever i årskurs 8 och 9 kommer periodvis vara placerade på en annan skola än den egna för att få tillgång till profillokalerna.

Fakta om Röselidsskolan

  • Start: Läsåret 2012/2013
  • Antal elever: 493
  • Skolenheter:
  • A: F-3 A, F-3 B , 4-5 med tillhörande fritidshem Rektor Isabel Lundström
  • B: 6-7, 8-9 , förberedelseklass Rektor Marie Sandell
  • Uppvärmning: Fjärrvärme och solpaneler
  • El: Grön el och solceller
  • Bruttototalarea: 5 800 kvadratmeter

Kontakt

Skolenhet A

Rektor för F-3 A+B och 4-5
Isabel Lundström
Telefon: 0302-52 17 55

 

Skolenhet B

Rektor för arbetslag 6-7, 8-9, förberedelseklass, fritidsgård/klubb
Marie Sandell
Telefon: 0302-52 17 65
SMS: 076-129 53 93

Expedition

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 17 76
SMS: 076-129 57 53.

 

Skolsköterska

Telefon: 0302-52 19 22
SMS: 0736-88 35 34.