Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjukfrånvaro och ledighet Röselidsskolan

Sjukanmälningar skall från vårterminens start ske till ett nytt telefonnummer: 051-577 70 15 eller via Skola24 och skall vara anmäld senast klockan 08:20 samma dag.

Sjukanmälan

Sjukanmälningar skall från vårterminens start ske till telefonnummer: 051-577 70 15 eller via Skola24 och skall vara anmäld senast klockan 08:20 samma dag. Sjukanmälningar görs med inmatning av personnummer och gäller endast för den dagen du ringer. Vid sjukdom i flera dagar ring varje dag eller anmäl via Skola24.

Vid problem med att sjukanmäla via Skola24, kontakta administration på tel 0722-403414

Vid övrig giltig frånvaro

Vid frånvaro som avser exempelvis tandläkarbesök, så kallad giltig frånvaro, görs anmälan via Skola24. När du som vårdnadshavare gjort detta kommer det ligga synligt i systemet även för processledaren.

Vid ledighetsansökan:

Ledighetsansökan görs via Skola24.

Vid ogiltig frånvaro:

Om en elev inte dyker upp vid närvarorapportering och inte är anmäld frånvarande klassas det som ogiltig frånvaro. Då kommer vårdnadshavare meddelas via den e-postadress som angivits till skolan. Detta sker senast klockan 9 då har du som vårdnadshavare fram till klockan 09:30 på dig att bekräfta denna information, görs enklast med ett klick via den länk som finns med i e-posten. Görs inte detta kommer vi från klockan 09:30 försöka ringa upp dig för att få återkoppling, dock vill vi undvika detta i största mån.

Tanken med  systemet är att vi skall få en säkrare hantering av elevnärvaron inom skolan. Du som vårdnadshavare har också nu tillgång till att få en klar överblick till ditt barns närvaro, vilket setts positivt från vårdnadshavare på andra skolor.  

Några punkter vi vill förtydliga:

  • Ni meddelar ert barns frånvaro varje dag, senast klockan 08.20. Ni får ett bekräftelse via e-post på er anmälan.
  • Vårdnadshavare lägger själv in föranmäld frånvaro genom att logga in i Skola24.
  • Om ni behöver be om ledigt med kort varsel kontaktas elevens processledare. 
  • Vid första tillfället ert barn har ogiltig frånvaro kommer ni meddelas via e-post som skall bekräftas så snart som möjligt.