Torpskolan

Torpskolan - mitt i en föränderlig värld! Eleverna på Torpskolan är trygga, de har ett stort inflytande över sitt lärande, de är motiverade, de utvecklar sin kreativitet och de når hög måluppfyllelse.

Torpskolan är centralt belägen 6-9 skola, med cirka 615 elever, i Lerums centrum med närhet till goda kommunikationer, både tåg och buss.

Skolan är uppdelad i två skolenheter, Torpskolan 1 och 2, som leds av varsin rektor. Eleverna är fördelade på sex arbetslag med 3-4 klasser i vardera. Arbetslag B, D och F tillhör Torpskolan 1 och A, C och E tillhör Torpskolan 2.

Torpskolan är en kommunal skola som tar utgångspunkt i skollag, Lgr11 och Sektor lärandes vision i all verksamhet. Skolenheterna arbetar också mot Lerums kommuns vision 2025, att bli Sveriges ledande miljökommun.

Vi har en god måluppfyllelse på skolan, men vi vill hela tiden bli bättre! Därför arbetar vi kontinuerligt i vårt strategiska kvalitetsarbete med att analysera och följa upp våra resultat tillsammans; rektor, elever och personal och utifrån det ta fram åtgärder för förbättring.

I en workshop, tillsammans med föräldrar, elever och lärare, tog vi reda på vilka förväntningar våra kunder har på oss och fick följande resultat;

  • Föräldrar och elever i området har höga förväntningar på skolan.
  • Eleverna ska ha hög måluppfyllelse och vara trygga.
  • Eleverna ska vara väl rustade för högre studier och de ska fungera som människor i ett modernt samhälle.
  • De förväntar sig välutbildad personal med hög kvalité på undervisningen och ett nära samarbete mellan skola och hem.

Resultatet ligger till grund för det fortsatta samverkansarbetet mellan skola och hem där föräldrar, elever, personal och rektor deltar.

Under de kommande åren kommer vi att fokusera utvecklingsarbetet mot att använda IT som ett naturligt arbetsverktyg i vardagen, att ta fram vår modell för hur ett nära mentorskap ser ut, hur vi kan anpassa vår undervisning efter varje elev och att utveckla elevernas självkunskap.

Kontakt

Rektorer

Ann-Charlotte Jonasson
Rektor för arbetslag E
Klass 7E1, 7E2, 9E1, 9E2
Telefon: 0302-52 12 72

 

Carolina Lundblad
Rektor för arbetslag B, D, F
Klass 7B, 8B, 9B
Klass 6D1, 6D2, 7D, 8D
Klass 6F1, 6F2, 8F, 9F
Telefon: 0302-52 26 98

 

Charlotta Möller
Rektor för arbetslag A, C
Klass 6A1, 6A2, 8A, 9A
Klass 7C1, 7C2, 8C, 9C
Telefon: 0302-52 12 91

 

Expedition

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 12 92

 

E-post till pedagoger

fornamn.efternamn@lerum.se

 

Vaktmästeri

Telefon: 0302-52 12 95

 

Skolvärd

Mobil: 073-688 34 44

 

Skolsköterska

Skolsköterska telefon: 073-049 08 62.

 

Kurator

Mobil: 073-688 35 58

 

Skolpsykolog

Telefon: 0302-52 08 96

 

Specialpedagog

Mobil: 073-688 34 61
Mobil: 072-215 40 60

 

Adress

Häradsvägen 2
443 31 Lerum