Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Uddaredsskolans fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov.

Fritidshemmen på Uddaredsskolan i Floda

Det finns två fritidshem knutna till Uddaredsskolan - Kastanjen med barn i årskurs F och 1 och Eken med barn i årskurs 2 och 3.

På våra fritidshem är skapande arbete och lek väsentliga delar i det aktiva lärandet. Barnen deltar i aktiviteter som vi erbjuder både inne och utomhus.

Fritidshemmen har tillgång till gymnastiksal, en stor härlig skolgård och närheten till skog och natur. 

Friluftsliv

När vi är i skogen utforskar vi naturen och lär oss om dess möjligheter. Vi har en "skolskog" som vi besöker regelbundet.

Lovverksamhet

Under loven arbetar fritidshem mycket tillsammans och vi gör roliga aktiviteter för våra barn.  

Fritidshemmens dag

På fritidshemmens dag arrangerar vi olika aktiviteter och lekar för barnen

Kontakt

Förskoleklass

Telefon 0302-52 18 45
SMS 0725 29 97 45

Årskurs 1

Telefon 0302-52 18 44
SMS 0761 29 57 31

Årskurs 2

Telefon 0302-52 18 48
SMS 0761 29 57 34

Årskurs 3 A

Telefon 0302-52 18 15
SMS 0725 29 69 19

Årskurs 3 B

Telefon 0302-52 18 47
SMS 0761 29 57 33