Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjukfrånvaro och ledighet Almekärrskolan

Skolorna i Lerums Kommun har ett frånvarosystem som heter Skola24. I systemet registrerar vårdnadshavare frånvaro och ledighet och lärare går igenom frånvaro dagligen enligt den rutin skolan har.

Sjukfrånvaro – vårdnadshavares ansvar

För ditt barns säkerhet är det viktigt att du som vårdnadshavare följer skolans rutiner för sjukanmälan.
Vårdnadshavare kan anmäla sjukfrånvaro på flera sätt i Skola24

  • Via telefon
  • Via webb
  • Via app

Frånvaroanmälan ska göras senast kl 07.45 samma dag

Frånvaroanmälan via telefon

För frånvaroanmälan via telefon behöver du elevens 10-siffriga personnummer. Via telefon kan man bara frånvaroanmäla en dag i taget. Vid sjukdom i flera dagar måste man ringa in varje dag eller anmäla via webb/app. Där kan man rapportera frånvaro för flera dagar.

  • 051-577 70 15 Svenska
  • 051-577 71 35 Engelska
  • 051-577 71 36 Arabiska
  • 051-577 76 21 Pashto
  • 051-577 76 22 Somaliska

Frånvaroanmälan via webb

Fråvaroanmälan via webb görs på www.skola24.se. Alla vårdnadshavare får en aktiveringskod skickad till sig när eleven börjar på skolan. Har man glömt sitt lösenord eller användarnamn kan man begära nytt på inloggningssidan.

Vid problem med inloggning kontakta Almekärrskolan via e-post eller telefon 0302-52 15 09.

Frånvaroanmälan via app

App finns för både iOs och Android. Tänk på att du måste ha aktiverat ditt konto i Skola24 (webben) för att den ska fungera. Vi rekommenderar er att använda appen. När en elev är frånvarande så får ni e-post inom 30 minuter om att eleven inte är på lektionen. Denna e-post behöver ni bekräfta att ni har tagit emot och det görs genom att gå in på svarslänken
i e-posten. De vårdnadshavare som inte bekräftat ogiltig frånvaro rings upp senast klockan 10. Det går endast ut en e-post per dag som skickas vid första lektionens slut med oanmäld frånvaro. Det kan
därför finnas mer frånvaro under dagen.

Vill ni ha en mer heltäckande bild av dagen så loggar ni in på Skola24. För att vi ska ha rätt e-postadresser och telefonnummer till er behöver ni också gå in i självservice på Lerums kommuns hemsida och uppdatera era uppgifter.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan görs i Skola24.se i god tid, senast 7 dagar innan ledighet. Ledighetsansökan behöver samtyckas av båda vårdnadshavarna.