Berghultskolan

Berghultskolan erbjuder undervisning i klass F-5 med fritidshem. Skolan ligger vid skogskanten i södra Floda och vid undervisning och på raster är vi ofta i skogen. På Berghultskolan går cirka 270 elever.

Pedagogerna ansvarar tillsammans för barnets dag och lärande. Skola och fritidshem är integrerade med varandra. På skolan arbetar vi med lärande och skolans vision är: Vi lär av och med varandra.

Trygg skolmiljö

All personal på skolan arbetar för en trygg skolmiljö tillsammans med eleverna. Skolan har rastaktivister vilket bidrar till ökad aktivitet och trygghet på rasterna. 

Rastaktivisternas mål är att:

 • främja ökad och varierad lek på rasterna
 • hjälpa elever att bygga goda vänskapsrelationer
 • minska konflikter
 • främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt

Aktiv föräldraförening

Vi har bland annat en föräldraförening som genomför en rad med olika aktiviteter samt ett arbetsenhetsråd där föräldrar medverkar och påverkar skolan inre arbete. Vi vill ge barnen ökad självkänsla med respekt för sig själv och andra samt goda baskunskaper och lust till fortsatt lärande.

Berghultskolans ordningsregler

I början av varje läsår diskuterar pedagogerna med eleverna hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska hantera vår gemensamma miljö. Ordningsregler ska upprättas tillsammans med varje grupp. Vi utgår från begreppet respekt:

 • Respekt för sig själv
 • Respekt för andra
 • Respekt för saker och vår gemensamma miljö

Därefter fattar rektor beslut om ordningsreglerna.

Skoltider 2020-2021

Årskurs        måndag    tisdag       onsdag      torsdag     fredag
F/0                 8-13        8-13          8-13           8-13          8-13
1                    8-13        8-13          8-13           8-13          8-13
2                    8-13        8-14.10     8-13           8-14.10      8-13
3                    8-13        8-14.10     8-13           8-14.10      8-13
4                    8-14.10   8-14.10      8-13          8-14.10      8-14.10
5                    8-14.10   8-14.10      8-13          8-14.10      8-14.10

Kontakt

Rektorer

Anneli Persson
Telefon: 0302-52 18 15

 

Frida Toivanen
Telefon: 0302-52 18 13
072-465 86 47

 

Skolsköterska

Telefon: 0302-52 18 27

 

Vaktmästare

Telefon: 0302-52 18 28

 

Administration

Camilla Csapo Olsson
Skicka e-post
Telefon: 0302-52 18 19

 

Kök

Telefon: 0302-52 18 22

Arbetslag

 • Skola24 0515-77 70 15
 • F-5C 0302-52 08 59, 0722-33 53 05
 • F-5C Skola 0724-65 85 67
 • Skola årskurs F-1 och IKT 0730-36 40 65
 • Fritids F-klass 0302-52 18 32, 0730-36 46 98
 • Fritids årskurs 1 0302-52 18 30, 0722-04 16 54
 • Skola årskurs 2 0730-35 94 21
 • Fritids årskurs 2 0302-52 18 01, 0725-05 18 01
 • Skola årskurs 3-5 0722-00 03 17. 0725-32 18 71, 0724-65 89 27
 • Fritids årskurs 3-5 0302-52 18 24, 0722-01 05 52

 

Adress

Berghultskolan
Södra vägen 7
448 32 Floda