Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Berghultskolans fritidshem

Genom utökad fritidshemsverksamhet för årskurserna F-6, finns större möjligheter att kombinera flexibilitet och välfungerande gruppindelningar med en verksamhet av god kvalitet.

I fritidshemmet är tillsynsansvaret tydligare än i öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb och medarbetarna vet vilka barn som ska delta i verksamheten varje dag. 

Den nya organisationen för fritidshemsverksamheten och att Lerums kommun bedriver den i egen regi ger bättre förutsättningar för ansvariga rektorer att leda och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplanen.

I fritidsklubbens verksamhet varierar antalet barn kraftigt och oförutsägbart mellan olika dagar, vilket gör det är svårt att bedriva verksamheten med tillräcklig kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt.

Fritidshem bedrivs idag på samtliga grundskolor som har elever i årskurs F-5, och är avgiftsbelagd för de som deltar.