Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjukfrånvaro och ledighet Berghultskolan

När du behöver rapportera frånvaro.

Frånvarohantering Skola24

Lerums kommun har ett frånvarosystem för elever årskurs F-5.
Ni får via e-post få en aktiveringskod och information om hur Skola24 startas upp.

För er föräldrar:

 • Förälder frånvaroanmäler sitt/sina barn från och med dagens datum före klockan 8.
  Förälder kan genom Skola24 frånvaro anmäla sitt/sina barn för hela och delar av dagar från och med dagens datum och maximalt 5 dagar i sträck.
  Det går även bra att meddela frånvaron/dag via telefon: 051-577 70 15.  Där knappar du in elevens 10 siffriga personnummer.
 • Ni föräldrar får e-postmeddelande efter första lektionen med anmäld frånvaro, till exempel om elev kommer sent till en lektion. I e-postmeddelandet står då hur många minuter eleven varit sen exempelvis 10/60 betyder frånvarande 10 minuter av 60.
 • Det går bara iväg ett e-postmeddelande per dag till er föräldrar och vill ni ha en heltäckande bild av dagen så loggar ni in på Skola24.
 • Elever som beviljats ledighet, eller är sjuka, under en längre period läggs in i systemet av en pedagog.
 • Om ni behöver be om ledigt med kort varsel kontaktas elevens pedagog.

Arbetsgången på skolan:

 • Lärare fyller i frånvaro första lektionen.
 • Skola24 läses av, elever som är frånvarande och inte frånvaroanmälda; vårdnadshavare får samtal hem.
 • Elever som inte är frånvaroanmälda, men är frånvarande under senare delen av skoldagen, hemmet kontaktas.
 • Observera att det säkert kommer att bli många fel i början, men det kommer att fungera bra och bli tydligt på sikt.