Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hästhagenskolans fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. Både morgon- och eftermiddagsomsorg erbjuds.

På vår enhet har vi öppet i stort sett hela året med undantag för tre stängningsveckor under sommaren. Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider och restid.

Paviljongen och Kulan

Fritidshemmet är en del av skolan där vi arbetar med samlad skoldag. Det innebär att alla barn från förskoleklass till och med årskurs 3 får ta del av fritidshemsverksamhet under skoldagen.

En fritidspedagog är knuten till varje klass. På fritidspassen som vävs in under dagen får barnen bland annat ta del av skapande verksamhet, naturupplevelser, lek, temaarbeten, rörelse, drama, musik och värdegrundsövningar.

Våra öppettider är klockan 6 - 18 varje dag.
Frukost serveras från klockan 7.30 och vi äter mellanmål cirka klockan 13.50 - 14.20. Alla måltider serveras i matsalen.

På skolloven har fritidshemmet öppet som vanligt.
På loven serverar vi frukost klockan 8, lunch klockan 11.30 och mellanmål klockan 14.

Fritidshemmet Paviljongen telefon: 0302-52 18 10
Fritidshemmet Kulan telefon: 0302-52 18 11
Fritidshemmet för 3:orna telefon:  0302-52 18 09