Hulanskolan

Vi är och lär för framtiden

Skolan består av ett antal fristående byggnader i ett lummigt grönområde. Våra olika hus heter Junibacken, Rosengården, Sunnanäng och Villekulla.

Vision

Hulanskolan är en skola som elever, personal och vårdnadshavare tycker om att gå till. En skola fylld med arbetsglädje, delaktighet och samarbete. Vi arbetar för allas utveckling och lärande. Vår gemensamma vision inom enheten är "Vi är och lär för framtiden".

  • Jag - Vi ger barnen förutsättningar att bli självständiga trygga individer med social kompetens.
  • Vi - Vi lär barnen visa respekt och förståelse för andra människor och kulturer.
  • Världen - Vi ger barnen kunskap att möta en föränderlig värld.

Arbetssätt

På vår skola arbetar vi för att alla elever skall vara i goda lärprocesser. Vi vill väcka barnens intresse och lust för att lära. Vi arbetar ständigt med vår gemensamma värdegrund för att skapa trygghet. Trivsel och lärande hör ihop, och därför arbetar vi för kontinuitet och trygghet i grupper och vuxenrelationer. Det är i mötet med andra som vi lär genom att lyssna, tala, känna och reflektera tillsammans.

Kontakt

Rektorer

Jan Behrens
Telefon: 0302-52 18 29
SMS: 070-270 67 41

 

Mattias Gunnander  
Telefon: 0302-52 10 69

 

Skolhälsovård

Telefon: 0302-52 13 22
SMS: 073-688 35 59

 

Specialpedagog

Mobil: 072-220 56 16

 

Kurator

Mobil:073-329 85 87

 

Psykolog

Telefon: 0302-52 13 11
SMS: 070-651 83 12

 

Elevhälsopedagog

Telefon: 0302-522 696
Mobil: 072-201 28 27

Administration

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 13 89
SMS: 076-129 58 76

 

Vaktmästare

Telefon: 0302-52 13 23
Mobil: 070-872 34 83

 

Slöjd

Telefon: 0302-52 11 66
SMS:076-129 58 70

 

Kök

Telefon: 0302-52 13 25
SMS:070-815 03 20

 

Adress

Hulans torg 2 
443 51 Lerum