Rydsbergsskolan

Rydsbergsskolan är framtidens skola med visionen: "Vi fyller hjärna hjärtat med trygghet, självkänsla och framtidstro".

Hos oss går cirka 445 elever varav cirka 420 i grundskolans årskurs 6-9 och cirka 25 i särskolan årskurs 6-9.

Vår gemensamma strävan är att förbereda våra elever för framtidens samhälle. Viktiga och användbara kunskaper i kombination med entreprenöriella kompetenser bildar en helhet som ger våra elever goda förutsättningar att klara framtidens utmaningar.

Under parollen Rydsbergsskolan i Rörelse (RiR) så arbetar vi med Puls för lärande sedan våren 2015. Det innebär att våra elever i årskurs 6-9 har fysisk aktivitet under fyra dagar i veckan i form av Idrott & hälsa eller pulspass. Vi har också rörelseråd för eleverna och vi sitter aldrig still mer än 50 minuter.

Både grundskolan och grundsärskolan arbetar med en organisation och med ett arbetssätt som bygger på följande grundidéer:

  • All undervisning skall bygga på förhållningssättet Entreprenöriellt lärande.
  • Vi arbetar med målstyrd undervisning, formativ bedömning, bedömningsmatriser och lokala pedagogiska planeringar.
  • I varje mentorsgrupp finns cirka 15 elever fördelat mellan år 6-9. Varje mentor skall ha full insyn i sina elevers kunskapsutveckling i alla ämnen och hur de utvecklas i stort och utifrån detta arbeta kontinuerligt med att stödja elevernas utveckling.
  • Arbetslagen i grundskolan har ansvar för cirka 105 elever i årskurs 6 till 9. I särskolan består arbetslagen av cirka 15 elever i årskurs  6-9. Undervisningen skall sedan vara flexibla och anpassas till att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, dvs både klassvis och åldersblandat.

Rydsbergsskolans grundsärskola

På Rydsbergsskolans grundsärskola går ca 25 elever. Verksamheten är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning samt för elever med flerfunktionsvariationer.

I dagsläget är verksamheten organiserad i två arbetslag och fem klasser. Hur klasserna är sammansatta angående antal elever och personal eller ämnesområden och ämnen varierar utifrån elevernas behov av anpassningar. I dagsläget är det två av klasserna där eleverna läser ämnesområden med inriktning träningsskola och i tre av klasserna läser de flesta eleverna ämnen och några elever läser en kombination av ämnen och ämnesområden.

Undervisningen leds av speciallärare med ämnesbehörighet men i klasserna finns också annan personal så som elevassistenter, elevstödjare, fritidsledare och resurspedagoger.

Klicka här för att läsa mer om Lerums grundsärskola.

Kontakt

Rektor grundsärskolan

Niss Kerstin Hallgren
Telefon: 0302-52 20 75

 

Rektor grundskolan
Rydsbergsskolan Norr

Arbetslag A & D
Emil Beckman
Telefon: 0302-52 13 09

 

Rektor grundskolan
Rydsbergsskolan Söder

Arbetslag B & C
Peder Westman
Telefon: 0302-52 13 48

 

 

 

Expedition

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 13 07
Fax: 0302-52 16 07

 

Kurator

0302-52 13 18

 

Skolsköterska

0302-52 13 13

 

Skolpsykolog

0302-52 13 11

 

Elevhälsopedagog

073-660 47 99

 

Besöksadress

Ekollonvägen 14
443 50 Lerum