Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjukfrånvaro och ledighet Stenkulan

För ditt barns säkerhet är det viktigt att du som är förälder följer våra "Rutiner för sjukanmälan"

Sjukfrånvaro - vårdnadshavares ansvar

När ni anmäler frånvaro gör ni så här:

  1. Ni meddelar ert barns frånvaro varje dag, senast klockan 8 till telefonnummer 051-577 70 15. Under samtalet kommer ni att läsa upp ert barns personnummer.
  2. När anmälan är klar får ni ett bekräftelse via e-post på er anmälan. Genom webbplatsen Skola 24 kan ni anmäla frånvaro för eleven hela dagar, maximalt 5 dagar i sträck eller del av dagar.

När eleven är frånvarande men ingen anmälan från vårdnadshavare har kommit till systemet så får ni en e-post inom 30 minuter om att eleven inte är på lektionen. Denna e-post behöver ni bekräfta att ni har tagit emot och det görs genom att gå in på svarslänken i e-posten. Om ni inte bekräftar att ni har tagit emot informationen så ringer eller meddelar skolan er senast 9.30. I Skola 24 finns en hel del information att läsa om man vill veta mer. Det går självfallet att vända sig till oss på skolan om ni har frågor om frånvarosystemet.

Aktuell information om Skola 24

Vi gör en översyn av vårt frånvarosystem Skola24 och av rutinerna kring systemet. För att vi tillsammans ska kunna använda systemet behöver ni se över följande:

  1. Ni ska ha en aktiveringskod. Nya vårdnadshavare ska ha fått dem vid läsårsstart via e-post. Ni som inte har loggat in tidigare eller har tappat bort er aktiveringskod får en ny genom att klicka på ”jag har glömt mina användaruppgifter” och därefter följa instruktionen. Fungerar det inte kan ni kontakta systemansvarig på skolan. 
  2. För att vi ska ha rätt e-postadresser och telefonnummer till er behöver ni också gå in i självservice på Lerums kommuns hemsida och uppdatera era uppgifter.

Information om systemet

Novaschem utgör tillsammans med Skola 24 kommunens digitala schemaläggnings- och frånvarosystem. Skola 24 är ett webbaserat verktyg för registrering, analys och rapportering av elevers frånvaro. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via valfri uppkopplad dator eller mobil enhet. I Skola 24 ingår också tjänsten Telefon 24, vilket även gör det möjligt via knapptelefon att anmäla och registrera frånvaro direkt i Skola 24.

Information angående hur skolan går tillväga vid frånvaro

Vid oanmäld frånvaro får ni ett meddelande via e-post.

Ni bekräftar att meddelandet kommit fram via en grön svarsknapp. Detta blir då synligt och vi ser att ni har tagit del av informationen. Annars blir det en röd markering och ni blir kontaktade av skolan via telefon.

Observera! Om inte det finns någon e-postadress kontaktas ni av någon från skolan. All frånvaro registreras i kommande terminsbetyg.

För de barn som är inskrivna på fritidshemmet gäller att en vuxen lämnar av barnet och ser till att det skriver upp sig på närvarolistan.  När man går för dagen måste man säga till någon i personalen.

Ledighet

Vid ledighet måste elev och målsman i god tid fylla i ledighetsansökan. Längre ledighet beviljas enbart om särskilda skäl föreligger. Elev är skyldig att själv ta igen de moment i undervisningen som missats på grund av ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Elevens ogiltiga frånvaro kommer att skrivas in i betyget.

Rutiner vid ogiltig frånvaro inom Lerums grundskolor:

  • Samtliga skolor tar omedelbart kontakt med vårdnadshavare när det uppdagas att det föreligger ogiltig frånvaro. Exempel: endagsskolk, avvikelse från skolan utan lov.
  • Klassföreståndare eller mentor har träff med vårdnadshavare och elev om att hitta strategier för att få eleven till skolan och delta på lektioner. Åtgärdsprogram upprättas.
  • Skolans elevhälsoteam kopplas in för kartläggning och förslag på insatser.
  • Vid fortsatt systematisk skolvägran kallar rektor till EVM (Elevvårdsmöte) där beslut om insatser görs. På detta möte kallas vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor, elevhälsan och om det finns kontakt med Individ och Familjeomsorg (IFO) eller Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) bjuds även dessa in.
  • Om skolvägran fortsätter anmäler rektor ärendet till sektorsledningen som i sin tur överlämnar ärendet till individnämnden Lerums kommun.