Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Stenkulans fritidshem

Alla elever i Lerums kommun erbjuds möjlighet till fritidshem till och med det år barnet fyller 13 år. Fritidshem bedrivs idag på samtliga grundskolor som har elever i årskurs F-5, och är avgiftsbelagd för de som deltar.

Ny organisation för fritidsverksamheten

I fritidsklubbens verksamhet varierade antalet barn kraftigt och oförutsägbart mellan olika dagar, vilket gjorde det svårt att bedriva verksamheten med tillräcklig kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt.
Från höstterminen 2019, med en organisation med utökad fritidshemsverksamhet för årskurserna F-6, finns större möjligheter att kombinera flexibilitet och välfungerande gruppindelningar med en verksamhet av god kvalitet.

I fritidshemmet är tillsynsansvaret tydligare än i öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb och medarbetarna vet vilka barn som ska delta i verksamheten varje dag. I och med de förändringar i läroplanen som gjordes 2016 har styrningen av fritidsverksamheten blivit tydligare och det finns idag ett större fokus på undervisning i fritidshemmet.

I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11 står att: ”samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.”

Vårt mål är att barnen ska trivas, känna sig trygga och ha roligt här hos oss på fritids. Eleverna skall ha en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens egna behov och intressen. Vi arbetar med entreprenöriellt lärande genom att fokusera extra på förmågor som samarbete, självtillit och ansvar.

Den nya organisationen för fritidshemsverksamheten och att Lerums kommun bedriver den i egen regi ger bättre förutsättningar för ansvariga rektorer att leda och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplanen.

Elevernas vårdnadshavare betalar en avgift för de barn de har i fritidshemsverksamheten.

Lilla Safiren Kristallen

Vi har cirka 50 inskrivna fritidsbarn.

På Lilla Safiren arbetar vi efter Stenkulans värdegrund. Vi vill att barnen ska känna trygghet, lära sig ta ansvar samt visa respekt och hänsyn. Vi erbjuder olika aktiviteter på eftermiddagarna, både utomhus och inomhus.

Vi vill ha en bra föräldrasamverkan. Detta mål kan vi uppnå tillsammans. När vi träffas vid barnens fritidsstart eller slut, när vi använder kontaktboken, skickar sms angående frånvaro och hörs när det är något som berör barnets fritidsvistelse. Kom gärna och var med en stund på fritids. Då kan vi ha en pratstund samt att ni ser vad ert barn gör och leker med.

Tänk på att ni inte behöver anmäla barnens sjukdom på loven via Skola24.
Det räcker att ringa oss eller skicka ett sms till oss på fritids.

Våra öppettider är 6 - 18

Vi äter alla måltider i samlingssalen

 • Frukost  8 - 8.30
 • Lunch    12 - 12.30
 • Mellanmål 14.20 - 14.50

Kontakt

Telefon 0302-52 17 21
SMS 073-660 46 18

Lilla Safiren Juvelen

På fritids för Lilla Safiren Juvelen arbetar vi efter Stenkulans värdegrund. Vi vill att barnen ska känna trygghet, lära sig ta ansvar samt visa respekt och hänsyn för både sig själva och sina medmänniskor.

Fritids för F-1 Juvelen har drygt 50 inskrivna barn. Vi erbjuder olika aktiviteter på eftermiddagarna, både utomhus och inomhus.

Våra öppettider 6 -18

 • Frukost 8 - 8.30
 • Mellanmål 14 -14.30

Kontakt

Telefon: 0302-52 17 28
SMS: 072-562 17 28

Safiren Rubinen

Rubinens fritidshem är basen för barnen som går i klasserna 2A och 2B. Vi gillar att göra utflykter, skapande, sång, musik, idrott och lek tillsammans.

Aktiviteter

Förbohallen har vi på torsdagar klockan 15-16.
Fritidsråd en gång i månaden. Utflykter informerar vi om via Unikum.

Fritidshemmet har öppet mellan klockan 6 - 18

 • 6 -7 Lämnas barnen (som så behöver) på Kristallen.
 • 7 -7.15 Rubinen och Ametisten slår ihop på Rubinen.
 • 7.15 -7.45 Frukost i samlingssalen.
 • 7.45 8.30 Utelek tills skolan startar.
 • 13.50 Skolan slutar och fritids tar vid.
 • 14 - 14.30 Mellanmål.       
 • 15 -16 Fritidsaktiviteter
 • 16.45 Vi avslutar dagen och går över till Kristallen.

Kontakt

Telefon: 0302-52 17 15
Sms: 076-129 59 01

Onyxen

Onyxens fritidshem är basen för barnen som går i klasserna 3-6. Vi gillar skogsutflykter, skapande verksamhet, idrott, lekar och att ha skoj tillsammans.

Kontakt

Telefon: 0302-52 17 17
SMS: 076-129 59 03