Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Start Lerum - nyanländas lärande

Start Lerum är Lerums kommuns mottagningsgrupp för nyanlända elever till grundskola och gymnasieskola. Alla nya elever går vägen genom Start när de ska påbörja skolgång i Lerum.

Med Start Lerum får eleverna, och hela familjen, en god grund för integrering i samhället, i nära samarbete mellan skola, förskola, omsorg, kultur och fritid, frivilligverksamhet och föreningsliv.

En god start på skolgången

På Start Lerum genomförs kartläggningar av elevens skolbakgrund, vilka ligger till grund för den fortsatta planeringen av elevens skolgång. Det finns också en skolsköterska knuten till enheten för hälsosamtal och planering av vaccinationsprogram. Eleven går på Start Lerum i max 8 veckor innan eleven slussas ut till ordinarie skola.

Undervisning

På Start Lerum jobbar eleverna med åtta olika teman på ett rullande schema. Under elevens åtta veckor på Start går man bland annat igenom teman som skola, bostad, familj, arbete, fritid och mat.

Förutom kartläggningar och undervisning i svenska och matematik jobbar man på Start med praktisk användning av språket. På schemat finns bland annat köksklubb, språkcafé tillsammans med Röda Korset och möten med Lerumsbor ute i samhället.

Inskrivning

Inskrivningar sker mellan klockan 8.30-12 torsdagar. Gäller inskrivningen ett asylsökande barn skall eleven ta med sitt asylkvitto/LMA-kort vid inskrivningstillfället. Gäller inskrivningen ett barn med uppehållstillstånd skall eleven ta med sig sitt uppehållstillståndsbevis.

Blankett för anmälan av skolstart för ensamkommande barn finns här >>.

Blankett för anmälan av nyanlända barn som bor med sina föräldrar finns här >>.

Blanketten postas till Lovisa Johansson, Enheten för Mottagande och Integration, Lerums kommun, 443 80 Lerum. 

Sjukanmälan

Vid sjukanmälan, samt information om eventuella mötestider (exempelvis till tandläkare, Migrationsverket, socialtjänsten), kontakta Start Lerum på vardagar innan klockan 08.45 på telefonnummer 0761 29 54 98, antingen via samtal eller SMS.

Kontaktuppgifter

  • Start Lerum: 0761 29 54 98 (sjukanmälan, information om tider etcetera) på vardagar innan klockan 08.45.
  • Flyktingsamordnare: Lovisa Johansson, lovisa.johansson@lerum.se telefonnummer 0302-52 24 93
  • Enhetschef: Marija Stiskalo, marija.stiskalo@lerum.se, telefonnummer 0302- 52 13 01.
  • Skolsköterska: Elisabeth Ingemarsson, elisabeth.ingemarsson@lerum.se, tel 0302-52 15 13