Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Val av skola

Du kan välja på både kommunala och fristående skolor i vår kommun. På den här sidan hittar du information om hur skolvalet till våra kommunala skolor går till.

Val av skola gör du när barnet ska börja i förskoleklass eller i årskurs 6. Elever som går i F-9 skolorna; Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver inte göra något skolval till årskurs 6. 

När görs valen?

Val av skola till årskurs 6 inför höstterminen 2021 är öppet under perioden 12 januari till 12 februari 2021.

Val av skola till förskoleklass inför höstterminen 2021 är nu stängt.

Så här gör du ditt skolval

Du gör ditt skolval genom att logga in på e-tjänsten Val av skola. E-tjänsten för Val av skola hittar du längst upp på den här sidan.

Observera att båda vårdnadshavarna ska godkänna skolvalet för att det ska registreras.

  • En vårdnadshavare loggar in via e-tjänsten och gör ett skolval
  • Är ni två vårdnadshavare ska den andra vårdnadshavaren logga in för att acceptera eller avböja skolvalet
  • När båda vårdnadshavarna har svarat registreras skolvalet och en bekräftelse på skolvalet skickas via e-post

Principer för skolplacering i Lerums kommun

  • Huvudregeln är att ditt barn ska placeras vid den av kommunens skolor där du önskar att eleven ska gå
  • Om det finns fler sökande än platser och den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska kommunen enligt skollagen placera eleven vid en annan skola (första stycket 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 §)
  • Vid mätning av skolväg avses kortaste väg längs vägnätet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan
  • Väg kan vara gång-, cykel- och bilväg och det är kommunen som avgör vilken väg som ska ligga till grund för mätning  

Urvalsgrunder vid placering

Om antalet platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande, görs ett urval enligt några förutbestämda principer. 

Se urvalsgrunder vid skolplacering nedan:

  • Syskonförtur gäller vid skolval till förskoleklass och grundskola årskurs 1 om den sökta skolan ligger nära hemmet, det vill säga 2 kilometer och det finns syskon som går på den sökta skolan i förskoleklass – årskurs 2 vid söktillfället. 

  • Placering enligt den relativa närhetsprincipen. Den relativa närhetsprincipen innebär att om två elever valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ. 

I exemplet nedan har båda elev A och B valt skola Y i första hand. Skola Y ligger närmast för både elev A och B, men elev B har relativt närmast till skola Y och får platsen, eftersom det skulle bli längre för elev B att gå till skola X.

tecknad bild på två skolor

Beslut om placering enligt kommunens urvalsgrunder som grundas på första stycket i skollagens 10 kap. 30 § grundskola kan överklagas med laglighetsprövning till Förvaltningsrätten. Genom laglighetsprövning prövas beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Beslut om placering enligt kommunens urvalsgrunder som grundas på andra stycket i skollagens 9 kap. 15 § förskoleklass respektive 10 kap. 30 § grundskola om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, som prövar lämpligheten av beslutet.

I beslutet om placering framgår hur du överklagar beslutet.