Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förväntansdokument i Lerums kommuns grund- och grundsärskolor

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns utveckling och lärande (Lgr11).

Syftet med detta förväntansdokument är att skapa ökad samsyn kring ansvarsfördelningen mellan skola och vårdnadshavare genom att förtydliga vilka förväntningar dessa kan ha på varandra i Lerums kommun.

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig att:

  • ditt barn får en välplanerad och tydlig undervisning som är grundad i skolans styrdokument.
  • ditt barn möts av höga förväntningar.
  • skolan ständigt arbetar för att erbjuda ditt barn en trygg miljö i skolan.
  • skolan tidigt tar kontakt med dig om frågor som rör ditt barns skolgång.
  • du får tydlig information från skolan.

Skolan förväntar sig att du som vårdnadshavare:

  • tar ansvar för att ditt barn kommer till skolan i tid, får tillräckligt med sömn, äter frukost inför skoldagen och har bra balans mellan skärmtid, vila och andra fritidsaktiviteter.
  • har höga och positiva förväntningar på ditt barns skolarbete, lärande och deltagande i utbildningen.
  • tidigt tar kontakt med skolan om du har tankar eller frågor kring ditt barns skolgång.
  • tar del av information som skolan ger och deltar i utvecklingssamtal och föräldramöten.
  • noga överväger ledighetsansökningar vid andra tillfällen än skollov.

Ordningsregler

Varje skola har egna ordningsregler framtagna i samarbete mellan lärare, övrig personal och elever. Rektor fastställer ordningsreglernas utformning. Ordningsreglerna hittar du på respektive skolas hemsida.