Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vanliga frågor och svar om grundskola och fritidshemmet

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna som rör grundskolan och fritidshemmet.

Klicka här för att läsa Förväntansdokument i Lerums kommuns grund- och grundsärskolor.

Val, byte och flytt från skola

Fritidshem

Modersmål och svenska som andraspråk

Skolskjuts

Skolhälsovård

Försäkring av skolbarn

Friskola i kommunen

Läsårstider

E-tjänster och blanketter

Alla e-tjänster och blanketter för skolval, ansökningar, uppsägningar och liknande hittar du på kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter.

Här kommer du till inloggningssidan för e-tjänster och blanketter.

Hur väljer man skola i Lerums kommun? 

Det ordinarie skolvalet görs i samband med att barnet ska börja i förskoleklass och sedan i årskurs 6. Val till förskoleklass sker i november - december året före skolstart och till årskurs 6 i februari samma år som skolstart.

Observera att elever som går i F-9 skolorna Ljungviksskolan, Lekstorpsskolan, Röselidsskolan eller Stenkulan inte behöver göra något val till årskurs 6 om de väljer att gå kvar på skolan.

I första hand placeras eleven enligt det förstahandsval som vårdnadshavarna lämnat. Men, om det finns fler sökande än platser och den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Har du frågor i samband med ditt skolval kontaktar du larande@lerum.se

Klicka här för information om grundskolor i Lerums kommun.

Klicka här för information om val av skola.

 

Jag är nyinflyttad/på väg att flytta till Lerums kommun och vill välja skola till mitt/mina barn, hur gör jag?

Vårdnadshavare kontaktar någon av kommunens aktuella grundskolor för att höra om det finns ledig plats. Finns det en ledig plats ska vårdnadshavare ansöka om plats på skolan genom att fylla i blanketten Ny skolplacering/byteav kommunal skola inom Lerums kommun. Se länk till blankett nedan.  

Klicka här för information om grundskolor i Lerums kommun.

Hur gör man för att få byta skola?

Vårdnadshavare kontaktar någon av kommun aktuella grundskolor för att höra om det finns ledig plats. Finns det en ledig plats ska vårdnadshavare ansöka om plats på skolan genom att fylla i blanketten Ny skolplacering/byte av kommunal skola inom Lerums kommun. Se länk till blankett nedan.   

Klicka här för information om grundskolor i Lerums kommun

Jag ska flytta från Lerums kommun och ska avsluta skolplacering, hur gör jag?

Du avslutar ditt barns skolplacering genom att fylla i blanketten Byte till kommunal skola i annan kommun eller fristående skola. Se länk till blankett ovan. Du ska också meddela den skola ditt barn går på. 

När kan jag ansöka om plats till fritidshem för mitt barn?

Fritidshem erbjuds skolbarn under den skolfria delen av dagen och under lov till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Klicka här för kontaktuppgifter till kommunens skolor. 

Hur ansöker jag om plats till fritidshem för mitt barn?

Du ansöker om plats via e-tjänst på kommunens hemsida. E-tjänsten når du via länken Ansökan om plats till fritidshem längre upp den här sidan. När din ansökan registrerats, kommer ett platserbjudande sedan skickas ut med e-post till båda vårdnadshavarna som sedan loggar in via e-tjänst för att bekräfta platserbjudandet.

Har du frågor om ditt barns fritidshem är du välkommen att vända dig till ditt barns skola.

Hur får jag besked om jag fått plats på fritidshem?

Normalt får du alltid en placering vid det fritidshem som ligger i anslutning till den skola du önskat från och med det datum du angett. Vi skickar inte ut någon bekräftelse på placering vid fritidshem. 

Vilken avgift betalar jag för plats på fritidshem i Lerums kommun?

Taxan består av en månadsavgift som uttas 12 månader per år. Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Procentsatsen varierar beroende på hur många av familjens barn som är placerade. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten indexregleras årligen utifrån förändringen i inkomstindex enligt socialförsäkringsbalken.

Klicka här för information om taxan för plats i förskola/familjedaghem och fritidshem.

Hur säger jag upp plats på fritidshem (skolbarnomsorg)?

Uppsägning av plats görs via e-tjänst på kommunens hemsida. Uppsägningstiden är en månad.

Hur kan man anmäla sig till modersmålsundervisning?

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. I grundskolan och i grundsärskolan är modersmål ett eget ämne med egen kursplan. Modersmålsundervisningen bedrivs utanför ordinarie timplan, oftast på den egna skolan. 

Ansökan om modersmålsundervisning görs via blankett på kommunens hemsida. Respektive skolas rektor beslutar om modersmålsundervisning. 

Klicka här för att få mer information om modersmålsundervisning.

Hur kan man läsa svenska som andraspråk?

Anmäl intresse till rektor på ditt barns skola. Rektor bedömer barnets behov och beslutar.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts via e-tjänst Ansökan om skolskjuts, vilken du bland annat hittar överst på den här sidan.

Klicka här för att komma till kommunens bestämmelser för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg

Var får jag information om skolhälsovården?

All information och kontaktuppgifter finner du genom att klicka här.

Hur är skolbarn försäkrade?

Alla barn och elever (0-19 år) som är folkbokförda i Lerums kommun är försäkrade. Försäkringen gäller heltid, skoltid såväl som fritid. Försäkringen gäller alla barn och ungdomar folkbokförda i Lerums kommun.

Läs mer genom att klicka här.

Har kommunen någon friskola? Hur söker man i så fall till den?

Ja, det finns två friskolor i kommunen, i Lerum och i Floda. Båda är Montessoriskolan. Du söker direkt till skolorna.

Ansökan till Montessoriskolan i Floda

Ansökan till Montessoriskolan i Lerum

När börjar och slutar läsåret i grundskolan?

Vårterminen sträcker sig från januari-juni och höstterminen från augusti-december. Klicka här för att se aktuella och kommande läsårstider.