Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Verksamhetsutveckling

Alla verksamheter på Sektor Lärande arbetar med utveckling på olika nivåer. Med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet görs olika insatser i förskolan, i grundskolan och på kommunnivå i syfte att höja kvaliteten och nå högre måluppfyllelse för våra elever. Du kan läsa mer om förskolornas och skolornas utvecklingsarbete på deras hemsidor.

Enheten för elevhälsa och utveckling

Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande. Uppdraget är att i första hand stödja förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i det systematiska kvalitetsarbetet. I uppdraget ingår stöd till enskilda enheter och arbete med gemensamt prioriterade utvecklingsområden som identifierats inom sektorn och att driva utvecklingsarbete kring satsningar initierade på kommunal och nationell nivå.

Enheten vill skapa möjligheter att lära av andra och varandra. Det sker genom strukturerade former av erfarenhetsutbyte, från litteratur, forskning och erfarenheter i olika nätverk och forum. Enheten arbetar också stödjande utifrån specifika behov i elevhälsoarbetet. De som arbetar inom enheten för elevhälsa och utveckling är enhetschefer, coacher, specialpedagoger, fältsekreterare, ALP-samordnare, utvecklingsledare och medarbetare med specifika uppdrag på del av sin tjänst inom Sektor lärande.

Utvecklingsledarna leder och samordnar olika nätverk i kommunen. Bland annat finns nätverk för pedagoger i kommunens förskoleklasser och för pedagoger i vår fritidshemsverksamhet.

IKT-samordnare 

Uppdraget för IKT-samordnarna omfattar bland annat pedagogiskt och tekniskt stöd till enheterna i olika utvecklingsfrågor gällande digitalt lärande och kompetensutveckling. Ytterligare delar i uppdraget innefattar systemförvaltning av befintliga system i kommunens skolor och förskolor, strategisk rådgivning gentemot chefer och IKT-ansvariga, samordning av kompetensutveckling utifrån förskolors och skolors behov med mera.

IKT-samordnarna driver också ett antal nätverksgrupper, såsom specialpedagoger, IT-teknikansvariga, UNIKUM-ansvariga och IKT-pedagoger. Uppdraget som IKT-samordnare omfattar hela Sektor lärandes verksamhet, från förskola till vuxenutbildning, inklusive bibliotek.