Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Verksamhetsutveckling

Alla Sektor lärandes verksamheter arbetar med utveckling på olika nivåer. Med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet görs olika insatser i förskolan, i grundskolan och på kommunnivå i syfte att höja kvaliteten och nå högre måluppfyllelse för våra elever. Du kan läsa mer om förskolornas och skolornas utvecklingsarbete på deras respektive hemsidor. Genom att klicka på länkarna till vänster kan du läsa om några av de utvecklingsprocesser på kommunnivå, som finns inom förskolans och grundskolans verksamheter.

Enheten för elevhälsa och utveckling

Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande. Dess uppdrag är att i första hand stödja verksamhetsformerna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i det systematiska kvalitetsarbetet. I uppdragen ingår stöd till enskilda enheter och arbete med gemensamt prioriterade utvecklingsområden som identifierats inom sektorn, samt att driva utvecklingsarbete kring satsningar initierade på kommunal och nationell nivå.

Enheten vill skapa möjligheter för att lära av andra och varandra. Det sker genom strukturerade former av erfarenhetsutbyte, utifrån litteratur, forskning och beprövad erfarenhet i olika nätverk och forum. Enheten arbetar även stödjande utifrån specifika behov i elevhälsoarbetet. De som arbetar inom enheten för elevhälsa och utveckling är enhetschefer, coacher, specialpedagoger, fältsekreterare, ALP-samordnare, utvecklingsledare och medarbetare med specifika uppdrag på del av sin tjänst inom sektor lärande.

Utvecklingsledarna leder och samordnar olika nätverk i kommunen. Bland annat finns nätverk för pedagoger i kommunens förskoleklasser och för pedagoger i vår fritidshemsverksamhet

Utvecklingsledare-IKT

Uppdraget för Utvecklingsledare inom IKT omfattar bland annat pedagogiskt och tekniskt stöd till enheterna i olika utvecklingsfrågor gällande digitalt lärande och kompetensutveckling. Ytterligare delar i uppdraget innefattar systemförvaltning av befintliga system i kommunens skolor och förskolor, strategisk rådgivning gentemot chefer och IKT-ansvariga, samordning av kompetensutveckling utifrån förskolors och skolors behov, med mera.

Utvecklingsledare IKT driver också ett antal nätverksgrupper, såsom specialpedagoger, IT-teknikansvariga, UNIKUM-ansvariga och IKT-pedagoger. Uppdraget som Utvecklingsledare inom IKT omfattar hela Sektor lärandes verksamhet, från förskola till vuxenutbildning, inklusive bibliotek.