Blanketter

I Lerums kommun finns en stor valfrihet i att välja skola. Alla grundskolor och grundsärskolor i Lerums kommun har stora möjligheter att utvecklas utifrån sina egna unika förutsättningar.

Här finner du de blanketter du behöver som berör grundskolan.