Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar från och med årskurs 6 till årskurs 1 på gymnasiet. Öppettiderna varierar mellan fritidsgårdarna.

Barn utanför fritidshemFoto: Anna Rehnberg.FritiFritids

Fritidsgårdarna i Floda, Gråbo och Sjövik är knutna till respektive skola. Fritidsgårdarna i Lerum och Stenkullen drivs av ett personalkooperativ, Kreativ Fritid.

 

Floda fritidsgård

Alléskolan
0302-52 19 47
Tisdag - torsdag
18.00 - 21.00
Fredag - lördag
18.00 - 23.00

Gråbo fritidsgård

Röselidsskolan
Röselidsvägen 5
Telefon:
0302-521955

Tisdag    17.45 - 20.45
Onsdag  17.45 – 20.45
Fredag   17.30 – 21.30
Lördag   17.30 – 21.30


Sjöviks fritidsgård

Sjöviksvägen 31
0302-52 22 30

Tisdag
18.00 - 22.00
Lördag, jämna veckor
18.00 - 22.00

Hulans fritidsgård

Elliots väg
0302-52 10 85

Måndag, tisdag och torsdag
18.00 - 21.00
Fredag och lördag, udda veckor
18.00 - 22.00


Lerums fritidsgård

Torpskolan
0302-186 75

Måndag-torsdag
18.00 - 21.00
Fredag-lördag
18.00 - 22.30

Stenkullens fritidsgård

Stenkulan
0302-52 17 36

Tisdag och torsdag
18.00 - 21.00
Fredag och lördag, jämna veckor
18.00 - 22.30