Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar från och med årskurs 6 till årskurs 1 på gymnasiet. Öppettiderna varierar mellan fritidsgårdarna.

Barn utanför fritidshem

Fritidsgårdarna i Floda, Gråbo och Sjövik är knutna till respektive skola. Fritidsgårdarna i Lerum och Stenkullen drivs av ett personalkooperativ, Kreativ Fritid.

 

Floda fritidsgård

Alléskolan
0302-52 19 47
Onsdag - torsdag
18 - 21
Fredag - lördag
18 - 23

Gråbo fritidsgård

Röselidsskolan
Röselidsvägen 5
Telefon:
0302-52 19 55

Tisdag   17.45 - 20.45
Onsdag  17.45 - 20.45
Fredag   17.30 - 21.30
Lördag   17.30 - 21.30

Hulans fritidsgård

Elliots väg
0302 - 186 74

Måndag, tisdag och torsdag
18 - 21
Fredag och lördag, jämna veckor
18 - 22


Lerums fritidsgård

Torpskolan
0302 - 186 75

Måndag - torsdag
18 - 21
Fredag - lördag
18 - 22.30

Stenkullens fritidsgård

Stenkulan
0302 - 186 79

Tisdag och torsdag
18 - 21
Fredag och lördag, udda veckor
18 - 22.30