Fritidshem och fritidsklubb

Skolbarnsomsorg finns för skolbarn under den skolfria delen av dagen och under lov då förälder arbetar eller studerar.

I Lerum erbjuds elever fritidshem eller fritidsklubb under den skolfria delen av dagen och under lov då vårdnadshavare studerar eller arbetar. Har du frågor om ditt barns fritidshem eller fritidsklubb är du välkommen att vända dig till ditt barns skola. Klicka här för kontaktuppgifter till kommunens skolor.

Fritidshem

Fritidshem erbjuds barn under den skolfria delen av dagen och under lov till och med vårterminen det år då eleven fyller 10 år. För barn i behov av särskilt stöd erbjuds fritidshem till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Du ansöker om plats på fritidshem via kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter. Du hittar länken hit längst ner på denna sida.

Fritidsklubb

Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds öppen verksamhet i form av fritidsklubb. Vistelsen på fritidsklubben är avgiftsfri, men en avgift tas ut för mellanmål och lunch. Öppen verksamhet innebär att eleven inte är inskriven i någon omsorg, utan kan komma och gå vid intresse och behov. Till denna verksamhet krävs ingen anmälan.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn mellan 6-12 år har rätt till särskilt stöd genom utökad omsorgstid, enligt Skollagen kapitel 14, §5, §6 eller §7. Utökad omsorgstid kan fås genom ansökan via skolans rektor. Beslut tas efter ansökan. Ansökan görs på inloggningssidan för e-tjänster och blanketter. Länk hit hittar du längst ner på denna sida.

E-tjänst

Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare och har barn i fritidshemsverksamhet ändra ditt barns schema, dina inkomstuppgifter, säga upp plats ändra kontaktuppgifter, samt besvara platserbjudande. Detta gör du på kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter. Länk hit hittar du längst ner på denna sida.

Från och med den 1 januari 2017 höjs taxan för plats i förskola/familjedaghem och fritidshem.
Läs mer i dokument nedan: Information om ändring av barnomsorgstaxan samt Barnomsorgstaxa fr.o.m. 2015-07-01