Nya skolsidor

Under denna rubrik ligger de nya skolsidorna som skapas under våren och sommaren 2020. Syftet med att byta ut de äldre skolsidorna som publicerades 2011 är att ha aktuell, informativ och tillgänglig information, och att informationen ska tillmötesgå kraven enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Nedan finner du alla kommunala grundskolor i bokstavsordning. Nuvarande skolsidor kommer inom kort att släckas - dagens enkelnamn till respektive skolsida kommer då att flyttas över. 

Lerums gymnasiums, Kulturskolans och Vuxenutbildningens hemsidor fortsätter i nuvarande form.