Sjukfrånvaro och ledighet Alléskolan

Ring in elevfrånvaron, eller logga in i Skola24.

På telefonnummer 051-577 70 15 anmäls frånvaro varje dag före klockan 8. Tala in elevens 10 siffriga personnummer. (Du behöver inte vara registrerad i skola 24 för att ringa.)

Om du loggar in i Skola24 kan eleven frånvaroanmälas för fler dagar, där finns även elevens frånvarostatistik.

Har du problem med inloggning eller annat som rör Skola24, skicka e-post till Alléskolan eller ring till en administratör på telefonnummer 0302-52 16 53.