Almekärrskolans fritidshem

Lerums kommun erbjuder fritidshem för de elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem omfattar elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

På Almekärsskolan finns fem fritidshem:

  • Förskoleklassens fritidshem
  • Fritidshem 1
  • Fritidshem 2
  • Fritidshem 3
  • Fritidshem 4-5

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter men också genom att eleverna inspireras till nya upptäckter. Eleverna erbjuds en variation i arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.