Rydbergsskolan

Hos oss går cirka 410 elever varav cirka 385 i grundskolans årskurs 6-9 och cirka 25 i särskolan årskurs 6-9.

Både grundskolan och grundsärskolan arbetar sedan läsåret 2010/2011 med en organisation och med ett arbetssätt som bygger på följande grundidéer:

  • All undervisning skall bygga på förhållningssättet Entreprenöriellt lärande.
  • Vi arbetar med målstyrd undervisning, formativ bedömning, bedömningsmatriser, lokala pedagogiska planeringar, och en utvecklad användning av  Individuell utvecklingsplan - IUP
  • Elevernas veckoschema består av arbetstid i längre block istället för lektioner.
  • Mentorsrollen har utvecklats. Varje elevs mentor skall ha full insyn i sina elevers kunskapsutveckling i alla ämnen och hur de utvecklas i stort och utifrån detta arbeta kontinuerligt med att stödja elevernas utveckling.
  • Arbetslagen i grundskolan har ansvar för ca 90- 100 elever i årskurs 6 till 9. I särskolan består arbetslagen av cirka 15 elever i årskurs  6-9. Gruppsammansättningarna skall sedan vara flexibla och anpassas till att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Kontakt

Rektor grundsärskolan

Niss Kerstin Hallgren
0302-52 20 75

Rektor grundskolan

Emil Beckman
Tel: 0302-52 13 09

Expedition

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 13 07
Fax: 0302-52 16 07

 

Besöksadress:

Ekollonvägen 14
443 50 Lerum