Digitala verktyg för lärande

Lerums kommun har sedan 2011 bedrivit en satsning på ett ökat digitalt lärande och 1-1 satsningen (ett personligt lärverktyg till varje elev) är nu fullt utbyggd från årskurs 4 till och med gymnasiet. Skolorna och förskolorna använder sig av olika lärverktyg såsom exempelvis Chromebook, PC och surfplatta.

Vuxenutbildningen använder Vklass som lärplattform och grund- och förskolorna använder sig av UNIKUM och G-Suite for Education som lärplattformar. Gymnasiet använder sig G-Suite for Education. Plattformarna används för att lagring, delning, samarbete och kommunikation mellan barn, elever och pedagoger.  För schemaläggning och frånvarohantering används Skola 24 i kommunens grundskolor och på Lerums gymnasium.

I kommunen används en rad olika digitala resurser för lärande. Läs mer om några av dessa under rubriken ”Verktyg i datorn” till vänster på denna sida.

IKT är ett område som ständigt förnyas och utvecklas och digital kompetens är en färskvara som ständigt behöver underhållas och utvecklas. Behovet av kompetensutveckling är därför ständigt aktuellt och något som vi kontinuerligt arbetar med inom Sektor lärande.