Google Apps for Education

Elever och pedagoger i Lerums kommuns skolor har tillgång till en tjänst som heter Google Apps for Education (även kallad GAFE eller Google Apps).

Google Apps består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Införandet av Google Apps är en del i det arbete som Sektor Lärande gör kring digitalt lärande i samband med satsningen på 1-1 verktyg från grundskolans år 4.

Klicka här för att läsa mer på Lerums sida om Google Apps for Education