Spetsmatte

Spetsmatte är en möjlighet för elever med en stark begåvning eller intresse för matematik att fördjupa sig i ämnet redan på högstadiet.

Informationsmöte för spetsmatten på måndagen den 17 september klockan 17.30 på Dergårdsteatern.

Sedan snart 10 år tillbaka har elever från kommunens grundskolor med intresse för matematik kunnat läsa en integrerad kurs "spetsmatte" på Lerums Gymnasium. Syftet med spetsmatematiken är att stimulera elever med stort intresse för matematik, ge möjlighet att läsa in gymnasieskolans kurs matematik 1c under grundskoletiden och att ge möjlighet för matematikintresserade elever att börja sina gymnasiestudier med matematik 2c. Detta under förutsättning att eleven påbörjar studier på natur- eller teknikprogrammet på Lerums Gymnasium.

Anmälningsblankett finner du längst ned på sidan.