Spetssvenska

Lerums kommun fortsätter sin satsning på spetsutbildningar i olika ämnen och kan nu erbjuda elever i åk 8 och 9 gymnasiekursen Skrivande inom ämnet Svenska. Kursen är ett komplement till ämnet Svenska och är en delkurs på totalt 100 poäng.

Utveckla ditt skrivande

Syftet med kursen är att kunna erbjuda elever, som redan nått långt inom ämnet svenska eller som har ett intresse av att skriva och uttrycka sig i text, en möjlighet att nå ännu längre och utvecklas vidare. Kursen pågår under hela läsåret, men börjar några veckor in på terminen, så att man hinner ansöka efter att skolorna börjat i augusti. Undervisningen bedrivs i gymnasieskolans lokaler av en svensklärare på gymnasiet. Undervisningen ligger på eftermiddagstid, så att den inte skall påverka elevens grundskoletid och förutom lektionstiden, som är två timmar i veckan, behöver man emellanåt också skriva/göra uppgifter hemma. 

Informationsmöte i september

Tid för informationsmöte i september kommer senare. Är du intresserad av satsningen ska du och dina vårdnadshavare komma dit. Ansöker gör du sedan på särskild blankett (se bifogat nederst på sidan) som lämnas in till rektorn  på din skola eller via formuläret nedan. Då spetssvenskan innebär att man tar på sig extra skolarbete är det viktigt att din mentor och rektor känner till och godkänner att du deltar i spetssvenskan. 

Kursstart i oktober 2019

I början av höstterminen 2019 kommer ytterligare information om det läsårets kurs. Kursen börjar i oktober och innan dess kommer samtliga elever i åk 8-9 i Lerums kommun få information om möjligheten att ansöka till kursen. Har du frågor eller funderingar kring kursen kan du kontakta utvecklingsledare Jenny Jonasson.