Betyg

För elever på gymnasiet gäller en betygsskala med fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs. Som stöd för betygssättningen finns kursmål för olika Alfabetetbetygssteg.

Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

I gymnasieskolan sätts betyg när en kurs avslutas.

Betygskopior

På Lerums Gymnasium sparar vi kopior på dina betyg i fem år efter att du har tagit studenten. Beställ betygskopior via gymnasium@lerum.se eller på 0302-52 20 60. Efter fem år tar Lerums kommunarkiv över betygskopiorna. Du når kommunarkivet via kommunens växel, 0302-52 10 00 eller så kan du göra en beställning via följande e-tjänst. Klicka här för att komma till e-tjänsten

Foto: www.freedigitalphotos.net

Mer information