Betygsprövning

Du kan göra kostnadsfri prövning för att höja ett underkänt betyg (F) eller göra en särskild prövning (höjning av betyg), som det tas ut en avgift för.

 

F-prövning

Elever som inte har betyg eller har fått F på en kurs har rätt att göra en prövning. Prövningen är kostnadsfri och ska göras inom den tid eleven är inskriven på skolan.

Rutiner för F-prövning

 1. Den som vill göra en prövning fyller i ansökan om prövning och lämnar ansökan i Informationen på Lerums Gymnasium.
 2. Eleven får kontaktuppgifter till prövande lärare och kontaktar läraren för information och planering.
 3. Prövningen görs vid angivet prövningstillfälle, se läsårets prövningstider.

 

Särskild prövning - höjning av betyg

Vi tar emot elever som är under 20 år och är skriven i kommunen eller har gått på Lerums Gymnasium. Höjning av betyg kan endast göras efter avslutad gymnasieutbildning.

 • Anmälan är bindande.
 • Prövningar som anmäls ska göras under pågående läsårs prövningstider.
 • Det går inte att byta ämne eller spara prövningar till nästa läsår.
 • Lerums Gymnasium tar ut en avgift på 500 kronor för varje ämne som prövas, avgiften återbetalas ej.
 • Faktura skickas till eleven när anmälan är inkommen.
 • Kurser enligt gamla betygssystemet kan endast göras t o m läsårsavslutningen 2016.

Observera att prövningsbetyg skickas endast till betygsdatabasen UHR om det har utfärdats ett Examensbevis. Nya studiebevis utfärdas ej, eleven får ett utdrag ur betygskatalog som eleven själv bifogar vid ansökan till utbildning.

 1. Ansökan lämnas till Annika Wilhelmsson
 2. Eleven får kontaktuppgifter till prövande lärare och kontaktar läraren för information och planering.
 3. Prövande lärare får kopia på ansökan
 4. Faktura skickas till eleven
 5. Prövningen görs vid angivet prövningstillfälle, se läsårets prövningstider.
 6. När prövningen är genomförd sätter läraren betyg och skriver in det i originaldokumentet, som finns hos Annika Wilhelmsson.
 7. Annika Wilhelmsson skriver ett betygsdokument, som undertecknas av rektor.
 8. Betygsdokumentet skickas till den som gjort prövningen.

Prövningsdatum läsåret 2016-2017

Tag kontakt med läraren i god tid, minst två veckor, innan du ska pröva. Kontaktuppgifter får du när du anmäler dig till prövning.

 • Fredag 21 oktober 2016
 • Tisdag 7 februari 2017
 • Fredag 21 april 2017
 • Tisdag 30 maj 2017 (prövning i svenska och svenska som andraspråk ej möjligt denna period)