Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Betyg

För elever på gymnasiet gäller en betygsskala med fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs. Som stöd för betygssättningen finns kursmål för olika betygssteg.

Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

I gymnasieskolan sätts betyg när en kurs avslutas.

Betygskopior

På Lerums Gymnasium sparar vi kopior på dina betyg i fem år efter att du har tagit studenten. Beställ betygskopior via gymnasium@lerum.se eller på 0302-52 20 60. Efter fem år tar Lerums kommunarkiv över betygskopiorna. Du når kommunarkivet via kommunens växel, 0302-52 10 00 eller så kan du göra en beställning via följande e-tjänst. Klicka här för att komma till e-tjänsten

Mer information