Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ekonomi, studiemedel

Studiebidrag

Studiebidrag betalas ut september till juni till elever som studerar på gymnasium. Bidraget är för närvarande 1 250 kronor per månad. Bidraget betalas ut från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år till och med första halvåret det år du fyller 20. Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd. Läs mer på Centrala studiestödsnämndens (CSN) hemsida. Länk finns längst ned på sidan.

Extra tillägg       Spargris

På Centrala studiestödsnämnden, CSN, kan du ansöka om extra tillägg. Det är ett bidrag som du kan få om din familj har låg inkomst. Blankett för extra tillägg kan du beställa på CSN:s webb. Om du är elev på Lerums gymnasium kan du hämta blanketten på skolan.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett ekonomiskt bidrag till dina kostnader för inackordering och hemresor om du har lång eller besvärlig resväg till din skola. Det kan sökas av elev som studerar på annan ort och har minst 40 km färdväg. Läs mer om inackorderingstillägg.

Krav på heltidsstudier

För att få ovannämnda studiehjälp krävs att man studerar på heltid. Är en elev borta utan anledning mer än 14 dagar dras studiehjälpen in. Upprepad korttidsfrånvaro, skolk, kan också leda till indragen studiehjälp. Vid upprepad sjukdom kan skolan kräva in ett läkarintyg.

Foto: www.freedigitalphotos.net