Ekonomi, studiemedel

Studiebidrag

Utbetalas tio månader per år till elever som studerar på gymnasium. Bidraget är för närvarande 1 250 kronor per månad. Det betalas ut automatiskt från och med kvartalet efter det att eleven fyller 16 år. Läs mer på Centrala studiestödsnämndens (CSN) hemsida. Länk finns längst ned på sidan.

Extra tillägg       Spargris

Ett bidrag som prövas mot elevens och föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Ansökan krävs. Blanketter och vidare information finns hos kurator Annika Hall, se Kontakt.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett ekonomiskt bidrag till dina kostnader för inackordering och hemresor om du har lång eller besvärlig resväg till din skola. Det kan sökas av elev som studerar på annan ort och har minst 40 km färdväg. Läs mer om inackorderingstillägg.

Krav på heltidsstudier

För att få ovannämnda studiehjälp krävs att man studerar på heltid. Är en elev borta utan anledning mer än 14 dagar dras studiehjälpen in. Upprepad korttidsfrånvaro, skolk, kan också leda till indragen studiehjälp. Vid upprepad sjukdom kan skolan kräva in ett läkarintyg.

Foto: www.freedigitalphotos.net