Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ekonomi, studiemedel

Studerar du på heltid har du rätt till studiemedel.

Studiebidrag

Ditt studiebidrag betalas ut september till juni när du läser på gymnasiet.
Bidraget betalas ut från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år till och med första halvåret det år du fyller 20. Hur stort studiebidraget är hittar du på CSNs hemsida.

Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd.

 Centrala studiestödsnämndens (CSN). 

Extra tillägg      

På Centrala studiestödsnämnden, CSN, kan du ansöka om extra tillägg. Det är ett bidrag som du kan få om din familj har låg inkomst.

Du beställer blankett för extra tillägg på CSN:s hemsida. Om du är elev på Lerums gymnasium kan du hämta blanketten på skolan.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett ekonomiskt bidrag till dina kostnader för inackordering och hemresor om du har lång eller besvärlig resväg till din skola. 

Frånvaro

Är du borta utan anledning i mer än 14 dagar dras studiehjälpen in. Upprepad korttidsfrånvaro, skolk, kan också leda till indragen studiehjälp. Vid upprepad sjukdom kan skolan kräva in ett läkarintyg.