Lerums gymnasiesärskola

Vi utgår från varje elevs individuella behov och förutsättningar och erbjuder därför studier på alla nivåer.

Lerums Gymnasiesärskola ligger i en vacker parkmiljö, bara några minuters promenadväg från Lerums centrum och lokaltågen.

Individanpassade studier

Det kan till exempel innebära att en elev på gymnasiesärskolans Individuella program kan läsa vissa kurser på gymnasiesärskolans Nationella program. Likaså kan en elev på våra Nationella program läsa kurser på det vanliga gymnasiet. Beslut om detta fattas i samråd mellan elev, vårdnadshavare och skolans personal.

Du får studera på en fyraårig utbildning med både teoretiskt och praktiskt innehåll. Dina kunskaper och dina erfarenheter, liksom dina tankar om framtiden, står i fokus för oss.

Hög personaltäthet

Undervisningen i gymnasiesärskolan sker framför allt i små grupper och med hög personaltäthet. Praktik är en viktig del av utbildningen på våra Nationella- och Specialutformade program.

Utbildningens mål är

  • Att utveckla dina kunskaper och att förbereda dig för ett meningsfullt och självständigt vuxenliv.
  • Att stärka ditt självförtroende och skapa trygghet.
  • Att hjälpa dig att se dina resurser och att utveckla dina förmågor.
  • Att ta del av natur- och kulturupplevelser på ett lustfyllt sätt.

Vi erbjuder

  • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, nationella program.
  • Programmet för Administration, handel och varuhantering, nationella program
  • Individuella programmen
  • Fritids, KTS

Ansökan till Gymnasiesärskolan

Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig med att söka till gymnasiesärskolan.

Kontakt

Rektor

Sara Lundqvist
Telefon: 0302-52 13 45


Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 073-684 44 47

 

Programansvarig individuella programmet

Telefon: 0302-52 16 31
SMS: 072-733 17 89

 

Fritids

Telefon: 0302-52 13 54
SMS: 076-129 55 27