Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Studier på Folkhögskola

Elever i åldrarna 18-20 år som har avbrutit sina gymnasiestudier för att fortsätta på Folkhögskola har möjlighet att få bidrag för litteratur, skolmåltider och elevresor.

De elever som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar eller är äldre och saknar slutbetyg/examensbevis från gymnasiet, har möjlighet att få bidrag vid studier på Folkhögskola. Bidrag utgår till och med våren det år eleven fyller 20 år för studier som motsvarar gymnasieutbildning.

Ersättning kan utgå för litteratur och skolmåltider. Elever med resväg på minst 6 kilometer har rätt till skolkort enligt kommunens gällande regler för elevresor utom i de fall eleven får inackorderingsbidrag från CSN. Eventuellt inackorderingsbidrag kan sökas hos CSN. Kommunen betalar inte kursavgift eller serviceavgift.

Ansökan om bidrag görs genom att man fyller i blanketten som finns på kommunens hemsida för e-tjänster och blanketter. Du hittar en länk till portalen för e-tjänster och blanketter längs ner på denna sida. Anvisningar om vart denna skickas och vad ersättning utgår för står beskrivet i blanketten.